پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان جراحی عمومی سمنان
سمنان
دکتر عبدالرضا نیک اعتقاد
متخصص جراحی عمومی
امکان ثبت نوبت تلفنی
سمنان
دکتر ستاره سلطانی
تخصص جراحی عمومی
سمنان - میدان سعدی - ساختمان صدف
امکان ثبت نوبت تلفنی
سمنان
دکتر سیامک یغمائی
متخصص جراحی
سمنان - سمنان - سمنان بلوار ولیعصر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
سمنان
دکتر حمیدرضا همتی
فوق تخصص جراحی قفسه صدری (جراحی توراکس)
میدان سعدی- ساختمان صدف-طبقه 2 واح…
امکان ثبت نوبت تلفنی
سمنان
دکتر ناهید آذرگون
متخصص جراحی عمومی
معلم ساختمان پزشکان ط دوم پ 29
امکان ثبت نوبت تلفنی
سمنان
دکتر حسن پیوندی
پزشک عمومی
میدان سعدی - مجتمع صدف
امکان ثبت نوبت تلفنی
سمنان
دکتر بهارک طلوعی
متخصص جراحی عمومی
میدان معلم ساختمان پزشکان رازی
امکان ثبت نوبت تلفنی