پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان طب فیزیکی و توان بخشی قزوین
مرکز‌ ارزیابی‌ شنوایی‌ و‌ سمعک
ناصر شیرمحمدی
سبزه‌ میدان جنب‌ بانک‌ ملت درمانگا…
قزوین
امکان ثبت نوبت تلفنی