پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی و روماتولوژی قزوین
قزوین
دکتر همایون شیخ الاسلام
متخصص داخلی
قزوین - قزوین - قزوین یام-ساختمان …
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر سید کوروش عظیمی
متخصص داخلی
قزوین - قزوین - قزوین خیام-اول کوچ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر فاطمه پور یوسف
متخصص داخلی
قزوین - قزوین - قزوین دانشگاه- روب…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر مجید سرشته داری
متخصص داخلی
قزوین - قزوین - قزوین نادری-پلاک119
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر نسرین بابا خداوردی
تخصص بیماری های داخلی
چهارراه فردوسی - ساختمان فردوسی
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر محسن امیدی
تخصص بیماری های داخلی
خیابان بوعلی - چهار راه بوعلی - سا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر نسرین باباخداوردی
متخصص داخلی
تقاطع خیابان بوعلی و فردوسی، ساختم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر محمد مشعری ماسوله 
متخصص داخلی
قزوین - قزوین - قزوین فردوسی-بالات…
امکان ثبت نوبت تلفنی
قزوین
دکتر محمد اسکندی چرانعلیا
متخصص داخلی
قزوین - قزوین - قزوین نادری - بن ب…
امکان ثبت نوبت تلفنی