پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان عفونی شاهرود
شاهرود
دکتر احسان نزاکتی علیزاده
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
سمنان - شاهرود - شاهرود خیابان 22 …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر احسان بینش
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
سمنان - شاهرود - شاهرود   خ 22 بهم…
امکان ثبت نوبت تلفنی