پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان قلب و عروق شاهرود
شاهرود
دکتر جعفر طهماسبی
متخصص قلب وعروقفوق تخصص قلب و عروق
سمنان - شاهرود - شاهرود خ 22 بهمن …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر شهلا ذوالفقاریان
متخصص قلب وعروق
سمنان - شاهرود - شاهرود   خ 22 بهم…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر علیرضا اخوین
تخصص بیماری های قلب و عروق
میدان امام-ساختمان پزشکان شفا
امکان ثبت نوبت تلفنی