پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی شاهرود
شاهرود
دکتر سیدحسن امیرخلیلی
متخصص رادیولوژی
شاهرود میدان امام ابتدای خیابان 22…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر مهرداد شبستری
پرتونگاری
بلوار باهنر-بیمارستان امام خمینی
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر حبیب ذاکریان
پرتونگاری
خیابان امام خمینی-ساختمان پزشکان م…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر مریم طبقیان
پرتونگاری
خیابان 22 بهمن -ساختمان رسول اکرم
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر سید حسن امیر خلیلی
پرتونگاری
میدان امام-اول خیابان 22 بهمن
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر اسماعیل آشورزاده
پرتونگاری
میدان شهدا
امکان ثبت نوبت تلفنی