دکتر نسرین سنجری در حیطه جراح و متخصص چشم و در شهر اصفهان به آدرس خیابان شمس آبادی جنب اورژانس عیسی بن مریم خیابان پارسا شماره 12 مجتمع مریم مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر نسرین سنجری را به آسانی دریافت کنید.
دکتر نسرین سنجری

دکتر نسرین سنجری

جراح و متخصص چشم

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۲۹۳۸۹
۵۲ نفر
مطب اصفهان
اصفهانخیابان شمس آبادی جنب اورژانس عیسی بن مریم خیابان پارسا شماره 12 مجتمع مریم

شنبه یکشنبه سه شنبه چهارشنبه

17 الی 20

  031-3235****
  0913985****
  کسانی که دکتر نسرین سنجری را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم دکتر مریم تقاعدی چشم پزشکی سرکار خانم دکتر مریم تقاعدی
  اینستاگرام دکتر نسرین سنجری

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب اصفهان

  خیابان شمس آبادی جنب اورژانس عیسی بن مریم خیابان پارسا شماره 12 مجتمع مریم

  مطب اصفهان

  خیابان شمس آبادی جنب اورژانس عیسی بن مریم خیابان پارسا شماره 12 مجتمع مریم

  031-3235****
  0913985****