دکتر محمدرضا اکرمی در حیطه فلوشیپ جراحی ستون فقرات و جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات در شهر کرمانشاه به آدرس پارکینگ شهرداری-خیابان حاج محمد تقی اصفهانی-ساختمان آریا - طبقه دوم مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر محمدرضا اکرمی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر محمدرضا اکرمی

دکتر محمدرضا اکرمی

فلوشیپ جراحی ستون فقرات

جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

نوبت دهی
فلوشیپ شماره نظام: ۱۲۶۱۲۲
۳۱۳۳ نفر
شنبه۱۲ اسفند
فردا
یکشنبه۱۳ اسفند
پس فردا
دوشنبه۱۴ اسفند
۳ روز دیگر
سه شنبه۱۵ اسفند
۴ روز دیگر
چهارشنبه۱۶ اسفند
۵ روز دیگر
شنبه۱۹ اسفند
۸ روز دیگر
یکشنبه۲۰ اسفند
۹ روز دیگر
دوشنبه۲۱ اسفند
سه شنبه۲۲ اسفند
چهارشنبه۲۳ اسفند
مطب ۱
کرمانشاهپارکینگ شهرداری-خیابان حاج محمد تقی اصفهانی-ساختمان آریا - طبقه دوم

ساعت 4 تا 9 شب

  0918475****
  مشاوره تلفنی ( ویزیت غیر حضوری )
  *

  نوبت مکالمه صرفا برای ویزیت غیرحضوری میباشد و مطب پذیرای حضوری شما نخواهد بود

  *

  پس از ثبت نوبت مکالمه در صورت تمایل میتوانید مدارک پزشکی نظیر برگه آزمایش , تصاویر رادیولوژی و سونوگرافی و خود را برای دکتر قرار دهید

  *

  پزشک با شما تماس خواهد گرفت و غیر حضوری ویزیت می شوید

  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۱۲ اسفند (فردا)از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  سقف نوبت دهی پر شده است
  پس فردا
  ۱۳ اسفند (پس فردا)از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۳ روز دیگر
  ۱۴ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۴ روز دیگر
  ۱۵ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۵ روز دیگر
  ۱۶ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۸ روز دیگر
  ۱۹ اسفند (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۹ روز دیگر
  ۲۰ اسفند (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۲۱ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۲۲ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۲۳ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۲۱
  سقف نوبت دهی پر شده است
  کسانی که دکتر محمدرضا اکرمی را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم دکتر روژین نیک رای طب فیزیکی و توان بخشی سرکار خانم دکتر روژین نیک رای
  اینستاگرام دکتر محمدرضا اکرمی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب ۱

  پارکینگ شهرداری-خیابان حاج محمد تقی اصفهانی-ساختمان آریا - طبقه دوم

  0918475****