دکتر مجید کاراندیش در حیطه دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی و در شهر اهواز به آدرس کیانپارس - خیابان اسفند شرقی - نبش اردیبهشت - متجمع پزشکی آپادانا - طبقه دوم مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر مجید کاراندیش را به آسانی دریافت کنید.
دکتر مجید کاراندیش

دکتر مجید کاراندیش

دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی

نوبت دهی
دکترا شماره نظام: ۱۰۲۴
۶۷۶ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر مجید کاراندیش
اهوازکیانپارس - خیابان اسفند شرقی - نبش اردیبهشت - متجمع پزشکی آپادانا - طبقه دوم

شنبه تا چهارشنبه 4 الی 8 بعد از ظهر

  061-3373****
  061-3373****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه
  دکتر جمشید صفدریان

  دکتر جمشید صفدریان

  متخصص اطفال
  نوبت دهی
  دکتر جمشید صفدریان
  عصمت شیربیگی

  عصمت شیربیگی

  تغذیه و رژیم درمانی
  نوبت دهی
   عصمت شیربیگی
  دکتر مجید محمد شاهی

  دکتر مجید محمد شاهی

  متخصص تغذیه و رژیم درمانی
  نوبت دهی
  دکتر مجید محمد شاهی
  دکتر فاطمه حیدری

  دکتر فاطمه حیدری

  دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی
  نوبت دهی
  دکتر فاطمه حیدری
  دکتر بیژن حلی

  دکتر بیژن حلی

  پزشک و متخصص تغذیه و رژیم درمانی
  نوبت دهی
  دکتر بیژن حلی
  ساناز جوادنیا

  ساناز جوادنیا

  تغذیه و رژیم درمانی
  نوبت دهی
   ساناز جوادنیا
  بهاره جعفری مورکانی

  بهاره جعفری مورکانی

  تغذیه و رژیم درمانی
  نوبت دهی
   بهاره جعفری مورکانی
  دکتر آناهیتا منصوری

  دکتر آناهیتا منصوری

  متخصص تغذیه و رژیم درمانی
  نوبت دهی
  دکتر آناهیتا منصوری
  دکتر الهام پیرعباسی

  دکتر الهام پیرعباسی

  متخصص تغذیه و رژیم درمانی
  نوبت دهی
  دکتر الهام پیرعباسی
  نوید علاقه مند

  نوید علاقه مند

  مشاور تغذیه و رژیم درمانی
  نوبت دهی
   نوید علاقه مند
  دکتر فروغ شایسته

  دکتر فروغ شایسته

  متخصص تغذیه و رژیم درمانی
  نوبت دهی
  دکتر فروغ شایسته
  رضا ملیحی

  رضا ملیحی

  تغذیه و رژیم درمانی
  نوبت دهی
   رضا ملیحی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  کیانپارس - خیابان اسفند شرقی - نبش اردیبهشت - متجمع پزشکی آپادانا - طبقه دوم

  061-3373****
  061-3373****