دکتر رادنوش پشم فروش در حیطه متخصص مغز و اعصاب - سکته مغزی و بیماریهای عروقی مغز و فلوشیپ آنژیوگرافی و انژیوپلاستی عروق مغز و نخاع در شهر تهران به آدرس تهران شهرک غرب بلوار دادمان جنب بیمارستان اتیه ساختمان پزشکان جم طبقه سوم مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر رادنوش پشم فروش را به آسانی دریافت کنید.
دکتر رادنوش پشم فروش

دکتر رادنوش پشم فروش

متخصص مغز و اعصاب - سکته مغزی و بیماریهای عروقی مغز

فلوشیپ آنژیوگرافی و انژیوپلاستی عروق مغز و نخاع

نوبت دهی
فلوشیپ شماره نظام: ۹۲۲۲۷
۳۴۷ نفر
سه شنبه۰۴ مهر
پس فردا
چهارشنبه۰۵ مهر
۳ روز دیگر
پنج شنبه۰۶ مهر
۴ روز دیگر
شنبه۰۸ مهر
۶ روز دیگر
یکشنبه۰۹ مهر
۷ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
پنج شنبه۱۳ مهر
شنبه۱۵ مهر
یکشنبه۱۶ مهر
سه شنبه۱۸ مهر
چهارشنبه۱۹ مهر
پنج شنبه۲۰ مهر
شنبه۲۲ مهر
یکشنبه۲۳ مهر
سه شنبه۲۵ مهر
چهارشنبه۲۶ مهر
پنج شنبه۲۷ مهر
شنبه۲۹ مهر
یکشنبه۳۰ مهر
اطلاعات تکمیلی

بورد تخصصی بیماریهای مغز و اعصاب وستون فقرات از دانشگاه شهید بهشتی تهران

دارای بورد فوق تخصصی عمل های مداخله ای بیماریهای عروقی مغز ونخاع و سکته مغزی از دانشگاه زوریخ سویس

دارای مدرک نوروسونولوژی از المان -

عضو انجمن جهانی سکته مغزی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ازاد اسلامی تهران ومدیر گروه نورولوژی دانشگاه -نوار مغز- نوار عصب وعضله- سونوگرافی داپلکس عروق مغز وگردن ، نوروفیدبک، نقشه مغزی ، تحریک مغناطیسی مغز rTMS

انژیوگرافی عروق مغز ونخاع وجراحی بسته بیماریهای عروقی مغز ونخاع

درمان جراحی بسته سکته مغزی ( ترومبکتومی مکانیکال) - درمان انوریسم های مغزی ( کویل گذاری) درمان ناهنجاری های شریانی وریدی و فیستول های شریانی وریدی مغز و نخاع ( امبولیزاسیون )

استنت و بالون گذاری شریان های کاروتید و ورتبرال (انژیو پلاستی)

درمان انواع سردرد/سرگیجه /تشنج و صرع /سکته مغزی / انوریسم مغزی /مالتیبل اسکلروزیس / بیماریهای عروقی و ساختاری نخاع / دیسک های ستون فقرات / بیماری های عصبی و عضلانی/ تزریق بوتوکس و بلوک عصب برای میگرن و سردردهای مقاوم/تزریق بوتوکس برای سکته مغزی

مطب شهرک غرب
تهرانتهران شهرک غرب بلوار دادمان جنب بیمارستان اتیه ساختمان پزشکان جم طبقه سوم

شنبه _یکشنبه_دوشنبه_سه شنبه_پنجشنبه

ساعت 14 تا۲۰

  • مطب در روز ۳ مهر تعطیل می باشد.
  • مطب در روز ۱۰ مهر تعطیل می باشد.
  • مطب در روز ۱۷ مهر تعطیل می باشد.
  • مطب در روز ۲۴ مهر تعطیل می باشد.
  • مطب در روز ۱ آبان تعطیل می باشد.
  • مطب در روز ۸ آبان تعطیل می باشد.
0903606****
0903606****
0910195****
0910195****
021-8857****
021-8857****
لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
پس فردا
۴ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۵ الی ۱۹:۴۵
۳ روز دیگر
۵ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴:۱۵ الی ۲۰
۴ روز دیگر
۶ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹:۴۵
۶ روز دیگر
۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹:۴۵
۷ روز دیگر
۹ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹:۴۵
۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴:۱۵ الی ۲۰
۱۳ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹:۴۵
۱۵ مهر (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹:۴۵
۱۶ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹:۴۵
۱۸ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹:۴۵
۱۹ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴:۱۵ الی ۲۰
۲۰ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹:۴۵
۲۲ مهر (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹:۴۵
۲۳ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹:۴۵
۲۵ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹:۴۵
۲۶ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴:۱۵ الی ۲۰
۲۷ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹:۴۵
۲۹ مهر (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹:۴۵
۳۰ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹:۴۵
کسانی که دکتر رادنوش پشم فروش را پیشنهاد میکنند:
جناب آقای دکتر سید امیرمحمد میرقاسمی مغز و اعصاب جناب آقای دکتر سید امیرمحمد میرقاسمی
اینستاگرام دکتر رادنوش پشم فروش

این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

مطب شهرک غرب

تهران شهرک غرب بلوار دادمان جنب بیمارستان اتیه ساختمان پزشکان جم طبقه سوم

مطب شهرک غرب

تهران شهرک غرب بلوار دادمان جنب بیمارستان اتیه ساختمان پزشکان جم طبقه سوم

0903606****
0903606****
0910195****
0910195****
021-8857****
021-8857****