دکتر جواد تولائی در حیطه فوق تخصص غدد و متابولیسم و متخصص داخلی در شهر شیراز به آدرس فارس، شیراز، بیست متری سینما سعدی، خیابان هفت تیر، معدل غربی، طبقه ۲ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر جواد تولائی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر جواد تولائی

دکتر جواد تولائی

فوق تخصص غدد و متابولیسم

متخصص داخلی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۸۳۴۱۶
۱۵۵ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر جواد تولائی
شیرازفارس، شیراز، بیست متری سینما سعدی، خیابان هفت تیر، معدل غربی، طبقه ۲
  071-3236****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه
  دکتر محمودرضا تابع بردبار

  دکتر محمودرضا تابع بردبار

  فوق تخصص غدد ، رشد و متابولیسم
  نوبت دهی
  دکتر محمودرضا تابع بردبار
  دکتر فریده دانافر

  دکتر فریده دانافر

  فوق تخصص غدد و متابولیسم بزرگسالانمتخصص داخلی
  دکتر فریده دانافر
  دکتر حسین مروج

  دکتر حسین مروج

  فوق تخصص غدد و متابولیسم .کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
  دکتر حسین مروج
  دکتر مصباح شمس

  دکتر مصباح شمس

  فوق تخصص غدد درون ریز بزرگسالانمتخصص داخلی
  دکتر مصباح شمس
  دکتر محمدجعفر روستا

  دکتر محمدجعفر روستا

  فوق تخصص غدد و متابولیسممتخصص داخلی
  دکتر محمدجعفر روستا
  دکتر سیدرضا کسایی

  دکتر سیدرضا کسایی

  فوق تخصص غدد و متابولیسممتخصص داخلی
  دکتر سیدرضا کسایی
  دکتر مرجان جدی

  دکتر مرجان جدی

  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
  نوبت دهی
  دکتر مرجان جدی
  دکتر سیده سمانه تقیان جمال الدین کلائی

  دکتر سیده سمانه تقیان جمال الدین کلائی

  فوق تخصص غدد و متابولیسم
  نوبت دهی
  دکتر سیده سمانه تقیان جمال الدین کلائی
  دکتر جواد همت یار

  دکتر جواد همت یار

  فوق تخصص غدد
  نوبت دهی
  دکتر جواد همت یار
  کسانی که دکتر جواد تولائی را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر محمدجعفر روستا غدد، رشد و متابولیسم جناب آقای دکتر محمدجعفر روستا

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب

  فارس، شیراز، بیست متری سینما سعدی، خیابان هفت تیر، معدل غربی، طبقه ۲

  071-3236****