دکتر سیدرضا کسایی در حیطه فوق تخصص غدد و متابولیسم و متخصص داخلی در شهر شیراز به آدرس شیراز، خیابان زند، روبروی هتل پارس، ساختمان شایان، طبقه 1 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر سیدرضا کسایی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر سیدرضا کسایی

دکتر سیدرضا کسایی

فوق تخصص غدد و متابولیسم

متخصص داخلی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۱۱۷۴۹۸
۴۹۰ نفر
دوشنبه۳۱ اردیبهشت
امروز
سه شنبه۰۱ خرداد
فردا
چهارشنبه۰۲ خرداد
پس فردا
شنبه۰۵ خرداد
۵ روز دیگر
یکشنبه۰۶ خرداد
۶ روز دیگر
آدرس و تلفن مطب دکتر سیدرضا کسایی
شیرازشیراز، خیابان زند، روبروی هتل پارس، ساختمان شایان، طبقه 1
  071-****
  071-3231****
  0917923****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۳۱ اردیبهشت (امروز)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  فردا
  ۱ خرداد (فردا)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  پس فردا
  ۲ خرداد (پس فردا)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۵ روز دیگر
  ۵ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۶ روز دیگر
  ۶ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۳۰
  مطب های دیگر با تخصص مشابه
  دکتر فریده دانافر

  دکتر فریده دانافر

  فوق تخصص غدد و متابولیسم بزرگسالانمتخصص داخلی
  دکتر فریده دانافر
  دکتر حسین مروج

  دکتر حسین مروج

  فوق تخصص غدد و متابولیسم .کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
  دکتر حسین مروج
  دکتر محمدجعفر روستا

  دکتر محمدجعفر روستا

  فوق تخصص غدد و متابولیسممتخصص داخلی
  دکتر محمدجعفر روستا
  دکتر مرجان جدی

  دکتر مرجان جدی

  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
  نوبت دهی
  دکتر مرجان جدی
  دکتر سیده سمانه تقیان جمال الدین کلائی

  دکتر سیده سمانه تقیان جمال الدین کلائی

  فوق تخصص غدد و متابولیسم
  نوبت دهی
  دکتر سیده سمانه تقیان جمال الدین کلائی
  دکتر جواد همت یار

  دکتر جواد همت یار

  فوق تخصص غدد
  نوبت دهی
  دکتر جواد همت یار
  دکتر مصباح شمس

  دکتر مصباح شمس

  فوق تخصص غدد درون ریز بزرگسالانمتخصص داخلی
  دکتر مصباح شمس
  دکتر محمودرضا تابع بردبار

  دکتر محمودرضا تابع بردبار

  فوق تخصص غدد ، رشد و متابولیسم
  نوبت دهی
  دکتر محمودرضا تابع بردبار
  اینستاگرام دکتر سیدرضا کسایی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  شیراز، خیابان زند، روبروی هتل پارس، ساختمان شایان، طبقه 1

  شیراز، خیابان زند، روبروی هتل پارس، ساختمان شایان، طبقه 1

  071-****
  071-3231****
  0917923****