دکتر فریده دانافر

دکتر فریده دانافر

فوق تخصص غدد و متابولیسم بزرگسالان

متخصص داخلی

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۵۴۳۷۸
۷۶۴ نفر
دوشنبه۳۱ اردیبهشت
امروز
سه شنبه۰۱ خرداد
فردا
چهارشنبه۰۲ خرداد
پس فردا
شنبه۰۵ خرداد
۵ روز دیگر
یکشنبه۰۶ خرداد
۶ روز دیگر
دوشنبه۰۷ خرداد
۷ روز دیگر
سه شنبه۰۸ خرداد
۸ روز دیگر
چهارشنبه۰۹ خرداد
۹ روز دیگر
شنبه۱۲ خرداد
یکشنبه۱۳ خرداد
آدرس و تلفن مطب دکتر فریده دانافر
شیرازتقاطع خیابان معدل با خیابان صورتگر - ساختمان تصویر برداری پزشکی تابش - طبقه دوم - واحد 2

مبلغ ویزیت 172 هزار تومان است

  071-3231****
  0910511****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۳۱ اردیبهشت (امروز)از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  فردا
  ۱ خرداد (فردا)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  پس فردا
  ۲ خرداد (پس فردا)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۵ روز دیگر
  ۵ خرداد (شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۶ روز دیگر
  ۶ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۷ روز دیگر
  ۷ خرداد (دوشنبه)از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۸ روز دیگر
  ۸ خرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۹ روز دیگر
  ۹ خرداد (چهارشنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۱۲ خرداد (شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۱۳ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
  مطب های دیگر با تخصص مشابه
  دکتر حسین مروج

  دکتر حسین مروج

  فوق تخصص غدد و متابولیسم .کودکانمتخصص کودکان (اطفال)
  دکتر حسین مروج
  دکتر محمدجعفر روستا

  دکتر محمدجعفر روستا

  فوق تخصص غدد و متابولیسممتخصص داخلی
  دکتر محمدجعفر روستا
  دکتر سیدرضا کسایی

  دکتر سیدرضا کسایی

  فوق تخصص غدد و متابولیسممتخصص داخلی
  دکتر سیدرضا کسایی
  دکتر مرجان جدی

  دکتر مرجان جدی

  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
  نوبت دهی
  دکتر مرجان جدی
  دکتر سیده سمانه تقیان جمال الدین کلائی

  دکتر سیده سمانه تقیان جمال الدین کلائی

  فوق تخصص غدد و متابولیسم
  نوبت دهی
  دکتر سیده سمانه تقیان جمال الدین کلائی
  دکتر جواد همت یار

  دکتر جواد همت یار

  فوق تخصص غدد
  نوبت دهی
  دکتر جواد همت یار
  دکتر مصباح شمس

  دکتر مصباح شمس

  فوق تخصص غدد درون ریز بزرگسالانمتخصص داخلی
  دکتر مصباح شمس
  دکتر محمودرضا تابع بردبار

  دکتر محمودرضا تابع بردبار

  فوق تخصص غدد ، رشد و متابولیسم
  نوبت دهی
  دکتر محمودرضا تابع بردبار
  کسانی که دکتر فریده دانافر را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر محمد مهدی اعرابی بیهوشی و درد جناب آقای دکتر محمد مهدی اعرابی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  تقاطع خیابان معدل با خیابان صورتگر - ساختمان تصویر برداری پزشکی تابش - طبقه دوم - واحد 2

  تقاطع خیابان معدل با خیابان صورتگر - ساختمان تصویر برداری پزشکی تابش - طبقه دوم - واحد 2

  071-3231****
  0910511****