آزمایشگاه پاتوبیولوژی فراز در حیطه دکتر علی نوروزی و دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون در شهر شیراز به آدرس شیراز ، خیابان زند ، کوچه ی شهید عبائیان ، روبروی داروخانه ی پزشکیان مجتمع پزشکی نشاط، طبقه ی دوم، واحد یک ، آزمایشگاه پاتوبیولوژی فراز مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت آزمایشگاه پاتوبیولوژی فراز را به آسانی دریافت کنید.
آزمایشگاه پاتوبیولوژی فراز

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فراز

دکتر علی نوروزی

دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

نوبت دهی
دکترا شماره نظام: ۳۶۳۱
دوشنبه۳۱ اردیبهشت
امروز
سه شنبه۰۱ خرداد
فردا
چهارشنبه۰۲ خرداد
پس فردا
پنج شنبه۰۳ خرداد
۳ روز دیگر
شنبه۰۵ خرداد
۵ روز دیگر
یکشنبه۰۶ خرداد
۶ روز دیگر
شنبه۱۲ خرداد
یکشنبه۱۳ خرداد
اطلاعات تکمیلی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فراز با در اختیار داشتن تجهیزات پیشرفته و بهرهمندی از تکنولوژیستهای کار آزموده، خدمات وسیعی را در زمینه انجام انواع آزمایشهای تشخیصی و پاتولوژیک ارائه میدهد. آزمایشگاه پاتوبیولوژی فراز به مدرنترین و مجهزترین دستگاهها تجهیز شده که امکان انجام تمام انواع تستها را فراهم کرده است. همچنین جهت رفاه حال مراجعین محترم، تحویل نتیجه آزمایش در کمترین زمان ممکن و از طریق سایت و همچنین واتسآپ صورت میگیرد.آزمایشگاه پاتوبیولوژی فراز به مساحت 300 متر مربع در طبقه دوم واقع شده است. آزمایشگاه از ساعت 7 صبح تا ساعت 22 اماده ارائه خدمات به مراجعین محترم می باشد.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فراز
شیرازشیراز ، خیابان زند ، کوچه ی شهید عبائیان ، روبروی داروخانه ی پزشکیان مجتمع پزشکی نشاط، طبقه ی دوم، واحد یک ، آزمایشگاه پاتوبیولوژی فراز

ساعت پاسخگویی : از 11 الی 18

در بقیه ی موارد به سایت :farazmedlab.com مراجعه فرمایید.

  071-3231****
  0990339****
  071-3231****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۳۱ اردیبهشت (امروز)از ساعت ۷ الی ۲۱:۱۸
  فردا
  ۱ خرداد (فردا)از ساعت ۷ الی ۲۱:۱۸
  پس فردا
  ۲ خرداد (پس فردا)از ساعت ۷ الی ۲۱:۱۸
  ۳ روز دیگر
  ۳ خرداد (پنج شنبه)از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷
  ۵ روز دیگر
  ۵ خرداد (شنبه)از ساعت ۷ الی ۲۱:۲۰
  ۶ روز دیگر
  ۶ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۷ الی ۲۱:۱۸
  ۱۲ خرداد (شنبه)از ساعت ۷ الی ۲۱:۲۰
  ۱۳ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۷ الی ۲۱:۱۸
  مطب های دیگر با تخصص مشابه

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  آزمایشگاه پاتوبیولوژی فراز

  شیراز ، خیابان زند ، کوچه ی شهید عبائیان ، روبروی داروخانه ی پزشکیان مجتمع پزشکی نشاط، طبقه ی دوم، واحد یک ، آزمایشگاه پاتوبیولوژی فراز

  آزمایشگاه پاتوبیولوژی فراز

  شیراز ، خیابان زند ، کوچه ی شهید عبائیان ، روبروی داروخانه ی پزشکیان مجتمع پزشکی نشاط، طبقه ی دوم، واحد یک ، آزمایشگاه پاتوبیولوژی فراز

  071-3231****
  0990339****
  071-3231****