دکتر محبوبه خرازی در حیطه دکترای تخصصی (Ph.D) قارچ شناسی آزمایشگاهی و در شهر شیراز به آدرس خیابان انقلاب (مشیرفاطمی)، حدفاصل کوچه 5 و 7، طبقه فوقانی مجتمع تجاری شیراز، مجتمع پزشکی مشیرفاطمی مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر محبوبه خرازی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر محبوبه خرازی

دکتر محبوبه خرازی

دکترای تخصصی (Ph.D) قارچ شناسی آزمایشگاهی

نوبت دهی
دکترا شماره نظام: ۴۲۶۲
آزمایشگاه تخصصی قارچ شناسی پزشکی دکتر خرازی
شیرازخیابان انقلاب (مشیرفاطمی)، حدفاصل کوچه 5 و 7، طبقه فوقانی مجتمع تجاری شیراز، مجتمع پزشکی مشیرفاطمی

از 4 بعد از ظهر تا 8 شب

  0916459****
  071-3234****
  اینستاگرام دکتر محبوبه خرازی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  آزمایشگاه تخصصی قارچ شناسی پزشکی دکتر خرازی

  خیابان انقلاب (مشیرفاطمی)، حدفاصل کوچه 5 و 7، طبقه فوقانی مجتمع تجاری شیراز، مجتمع پزشکی مشیرفاطمی

  0916459****
  071-3234****