دکتر محبوبه خرازی

دکتر محبوبه خرازی

دکترای تخصصی (Ph.D) قارچ شناسی آزمایشگاهی

نوبت دهی
دکترا شماره نظام: ۴۲۶۲
آزمایشگاه تخصصی قارچ شناسی پزشکی دکتر خرازی
شیرازخیابان انقلاب (مشیرفاطمی)، حدفاصل کوچه 5 و 7، طبقه فوقانی مجتمع تجاری شیراز، مجتمع پزشکی مشیرفاطمی

از 4 بعد از ظهر تا 8 شب

  0916459****
  071-3234****
  اینستاگرام دکتر محبوبه خرازی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  آزمایشگاه تخصصی قارچ شناسی پزشکی دکتر خرازی

  خیابان انقلاب (مشیرفاطمی)، حدفاصل کوچه 5 و 7، طبقه فوقانی مجتمع تجاری شیراز، مجتمع پزشکی مشیرفاطمی

  0916459****
  071-3234****