ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی
نظرات مخاطبین
من درسینه ام توده ای که مشکوک بود داشتم که ایشان قبل از نمونه برداری وانجام پاتولوژی نتیجه را بدرستی تشخیص دادند۱۳۹۷/۰۶/۱۰
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۱۱/۲۳
غده در سینه تشخیص درست۱۳۹۷/۰۸/۰۷
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۹/۰۵
در حال پی گیری مدام۱۳۹۷/۱۱/۰۷
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۲/۰۹
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۸/۱۹
عالی بود۱۳۹۸/۰۱/۲۵
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۸/۰۵
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۸/۲۸
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۲/۱۰
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۸/۰۶
بسیار عالی۱۳۹۷/۰۲/۲۵
پزشکی متعهد و دقیق و با اخلاق۱۳۹۷/۱۲/۰۲
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۹/۲۷
عالی عالی۱۳۹۷/۰۹/۲۴
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۱۱/۰۸
بسیار عالی۱۳۹۷/۰۲/۲۴
خیلی دقیق هستند۱۳۹۷/۰۹/۱۱
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۱۰/۱۰
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۱۱/۰۶
جهت ماموگرافی و سونوگرافی مراجعه کردم که برخورد خوبی داشتند و کار من به موقع انجام شد.۱۳۹۷/۰۹/۰۶
بسیار خوب۱۳۹۷/۱۲/۰۴
تشخیص خانم دکتر عالی بود۱۳۹۷/۰۳/۰۳
بسیار خوب۱۳۹۷/۰۱/۲۳
سونو و نمونه برداری۱۳۹۸/۰۱/۱۷
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۷/۱۴
خانم دکتر احمدی نژاد کیست سینه ام رو بیوپسی کردند۱۳۹۷/۱۲/۰۶
آدرس و شماره تماس مطب : تهران
میدان قدس - خیابان دزاشیب - روبروی آتش نشانی -
پلاک ۳۲ - واحد ۱۰۴ - (طبقۀ اول - واحد ۴ شرقی)
۰۲۱-۲۲۷۳****
۰۲۱-۲۲۷۳****
رادیولوژی و سونوگرافی دزاشیبمتخصص رادیولوژی و سونوگرافیhttps://nobat.ir/dezashibradiology/https://nobat.ir/dezashibradiology/ 28955/office/profile_photo/107444/style-drList/office/profile_photo/107444/style-drList
تهرانمیدان قدس - خیابان دزاشیب - روبروی آتش نشانی - پلاک 32 - واحد 104 - (طبقۀ اول - واحد 4 شرقی)