سونوگرافی و رادیولوژی قلهک

سونوگرافی و رادیولوژی قلهک

دکتر آرش آذربرزین

متخصص رایولوژی و سونوگرافی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۰۰۴۷۴
دوشنبه۳۱ اردیبهشت
امروز
سه شنبه۰۱ خرداد
فردا
چهارشنبه۰۲ خرداد
پس فردا
شنبه۰۵ خرداد
۵ روز دیگر
یکشنبه۰۶ خرداد
۶ روز دیگر
اطلاعات تکمیلی

شریعتی قلهک جنب ایستگاه مترو قلهک

سونوگرافی و رادیولوژی قلهک
تهرانشریعتی - قلهک - پشت ایستگاه مترو قلهک - نبش کدوئی رادیولوژی و سونوگرافی قلهک

ساعات کار رادیولوژی:9:30 صبح الی 20

ساعات کار سونوگرافی:16 الی 20

  021-2260****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۳۱ اردیبهشت (امروز)از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۳۰از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱
  فردا
  ۱ خرداد (فردا)از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۳۰از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱
  پس فردا
  ۲ خرداد (پس فردا)از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۳۰از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱
  ۵ روز دیگر
  ۵ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۳۰از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱
  ۶ روز دیگر
  ۶ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۳۰از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱
  اینستاگرام سونوگرافی و رادیولوژی قلهک

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  سونوگرافی و رادیولوژی قلهک

  شریعتی - قلهک - پشت ایستگاه مترو قلهک - نبش کدوئی رادیولوژی و سونوگرافی قلهک

  سونوگرافی و رادیولوژی قلهک

  شریعتی - قلهک - پشت ایستگاه مترو قلهک - نبش کدوئی رادیولوژی و سونوگرافی قلهک

  021-2260****