صفحه‌ی اختصاصی کلینیک تخصصی سونوگرافی آسا-

Nobat.ir/3160آخرین نظرات مخاطبین
خیلی محیط آرامی بود
عالی بود همه چیز
امتیاز درج شده است
آدرس و شماره تماس کلینیک تخصصی سونوگرافی آسا- : تهران
سعادت آباد - خ سروغربی - انتهای خیابان ریاضی بخشایش - بعدازبیمارستان عرفان -
ساختمان افتخار - طبقه سوم - واحد ۳۰۱
عصرروزهای زوج دکترخواجه پور
عصرروزهای فرددکترسعادت مصطفوی

این مرکز عمدتاً تمرکز برروی سونوگرافی های حاملگی وغربالگری ها دارد
تلگرام کلینیک تخصصی سونوگرافی آسا-