ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی
نظرات مخاطبین
عالی .بسیار مجرب در رفع ویسک کمر و سیاتیک۱۳۹۷/۰۸/۰۴
درد و گرفتگی مچ پا که خوشبختانه درمان شد۱۳۹۷/۰۳/۱۹
امتیاز درج شده است۱۳۹۷/۰۱/۲۶
آدرس و شماره تماس مطب : رشت
گلسار - گلباغ نماز - زیر پل صابرین - بعدازآزمایشگاه جم - ساختمان آجری ۲۹۷ - طبقه اول
۰۱۳-۳۳۱۱****
۰۹۹۰-۷۳۰-****
۰۱****

از ساعت 4الی8

مطب دکتر محمدرحمان برهانیمتخصص طب فیزیکی وتوانبخشیhttps://nobat.ir/3142/https://nobat.ir/3142/ 46591https://nobat.ir/office/profile_photo/102101/style-drListhttps://nobat.ir/office/profile_photo/102101/style-drListاز ساعت 4الی8
رشتگلسار - گلباغ نماز - زیر پل صابرین - بعدازآزمایشگاه جم - ساختمان آجری 297 - طبقه اول