دکتر سیده زهرا قائمی

دکتر سیده زهرا قائمی

دکترای تخصصی سلامت باروری و مامایی

نوبت دهی
دکترای‌تخصصی شماره نظام: ۱۹۲۷۳
دوشنبه۰۷ اسفند
پس فردا
سه شنبه۰۸ اسفند
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۹ اسفند
۴ روز دیگر
پنج شنبه۱۰ اسفند
۵ روز دیگر
شنبه۱۲ اسفند
۷ روز دیگر
اطلاعات تکمیلی

عضو هیات علمی دانشگاه

مولف ۵ کتاب تخصصی زنان و مامایی

مولف بیش از ۳۰ مقاله علمی

داور مجلات علمی داخلی و خارجی

دانشجوی برتر دانشگاه های شیراز و شهید بهشتی

مطب زنان و مامایی پل معالی اباد
شیرازپل معالی آباد_نبش کوچه 2 بلوار بهشت_پشت ایستگاه اتوبوس_ساختمان پورسینا_طبقه 3_واحد 5

شنبه تا پنجشنبه صبح از 8/5 الی 13

  071-3625****
  0905896****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۷ اسفند (پس فردا)از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
  ۳ روز دیگر
  ۸ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۸:۴۵ الی ۱۳
  ۴ روز دیگر
  ۹ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۸:۴۵ الی ۱۲:۴۵
  ۵ روز دیگر
  ۱۰ اسفند (پنج شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۲
  ۷ روز دیگر
  ۱۲ اسفند (شنبه)از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
  مطب های دیگر با تخصص مشابه
  اینستاگرام دکتر سیده زهرا قائمی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب زنان و مامایی پل معالی اباد

  پل معالی آباد_نبش کوچه 2 بلوار بهشت_پشت ایستگاه اتوبوس_ساختمان پورسینا_طبقه 3_واحد 5

  071-3625****
  0905896****