دکتر مهناز هدایی

دکتر مهناز هدایی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۸۱۹۵۱
۹۱ نفر
سه شنبه۰۱ خرداد
امروز
چهارشنبه۰۲ خرداد
فردا
شنبه۰۵ خرداد
۴ روز دیگر
یکشنبه۰۶ خرداد
۵ روز دیگر
دوشنبه۰۷ خرداد
۶ روز دیگر
سه شنبه۰۸ خرداد
۷ روز دیگر
چهارشنبه۰۹ خرداد
۸ روز دیگر
شنبه۱۲ خرداد
یکشنبه۱۳ خرداد
شنبه۱۹ خرداد
یکشنبه۲۰ خرداد
دوشنبه۲۱ خرداد
سه شنبه۲۲ خرداد
مرکز تصویربرداری جردن
تهرانجردن، تقاطع ظفر، ساختمان پزشکان افریقا - طبقه دوم - واحد 4

همه (شنبه تا پنجشنبه) روزه صبح ها و عصر تا ساعت 19:30 صبح ها از ساعت 10 صبح

  021-8879****
  021-8878****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱ خرداد (امروز)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  فردا
  ۲ خرداد (فردا)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۹
  ۴ روز دیگر
  ۵ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۹
  ۵ روز دیگر
  ۶ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۹
  ۶ روز دیگر
  ۷ خرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۹
  ۷ روز دیگر
  ۸ خرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۸ روز دیگر
  ۹ خرداد (چهارشنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۹
  ۱۲ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۹
  ۱۳ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۹
  ۱۹ خرداد (شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۹
  ۲۰ خرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۹
  ۲۱ خرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۹
  ۲۲ خرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  کسانی که دکتر مهناز هدایی را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر حسام قاسم اف جراحی عمومی جناب آقای دکتر حسام قاسم اف
  اینستاگرام دکتر مهناز هدایی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مرکز تصویربرداری جردن

  جردن، تقاطع ظفر، ساختمان پزشکان افریقا - طبقه دوم - واحد 4

  021-8879****
  021-8878****