پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکاندسته‌بندی مطب پزشکان
براساس شهر
  تهران   شیراز   مشهد   اصفهان   تبریز   اهواز   کرج   کرمان   رشت   ساری   همدان   قم   کرمانشاه   بندرعباس   قزوین   بابل   گرگان   اراک   شهرکرد

یافتن پزشک مورد نظر شما
آدرس و تلفن مطب پزشکان قلب و عروق شاهرود
شاهرود
دکتر جعفر طهماسبی
متخصص قلب وعروقفوق تخصص قلب و عروق
سمنان - شاهرود - شاهرود خ 22 بهمن …
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر علیرضا اخوین
تخصص بیماری های قلب و عروق
میدان امام-ساختمان پزشکان شفا
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر شهلا ذوالفقاریان
متخصص قلب وعروق
سمنان - شاهرود - شاهرود   خ 22 بهم…
امکان ثبت نوبت تلفنی