پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان روانپزشکی و روان‌شناسی شاهرود
شاهرود
دکتر لادن مقدم
متخصص روانپزشکی
خ22بهمن ساختمان پزشکان بهار واحد15
امکان ثبت نوبت تلفنی
شاهرود
دکتر سید عباس موسوی
متخصص روانپزشکی
ساختمان پزشکان رسول اکرم
امکان ثبت نوبت تلفنی