دکتر ناهید افتخاری

دکتر ناهید افتخاری

متخصص زنان و زایمان

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۲۵۵۴۷
۱۵۱۸ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر ناهید افتخاری
کرمانانتهای بلوار فردوسی ، ساختمان آراد، طبقه دوم

یکشنبه و دوشنبه صبح ها

سه شنبه عصرها

  034-3223****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه
  دکتر الهام پورخاندانی

  دکتر الهام پورخاندانی

  متخصص زنان و زایمان
  نوبت دهی
  دکتر الهام پورخاندانی
  دکتر نسیم نوری نسب

  دکتر نسیم نوری نسب

  متخصص و جراح زنان زایمان و نازایی
  نوبت دهی
  دکتر نسیم نوری نسب
  دکتر یاسمین مهرالحسنی

  دکتر یاسمین مهرالحسنی

  متخصص جراحی زنان و زایمان ، فلوشیپ نا...
  نوبت دهی
  دکتر یاسمین مهرالحسنی
  دکتر زهرا صمدی

  دکتر زهرا صمدی

  متخصص زنان ، زایمان و نازایی
  نوبت دهی
  دکتر زهرا صمدی
  دکتر مهدخت منشی

  دکتر مهدخت منشی

  متخصص زنان و زایمان
  نوبت دهی
  دکتر مهدخت منشی
  دکتر معصومه حیدرپوربمی

  دکتر معصومه حیدرپوربمی

  جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی
  نوبت دهی
  دکتر معصومه حیدرپوربمی
  دکتر عاطفه پژمان

  دکتر عاطفه پژمان

  متخصص جراحی زنان و زایمان ، فلوشیپ نا...
  نوبت دهی
  دکتر عاطفه پژمان
  دکتر نسیم پوردامغان

  دکتر نسیم پوردامغان

  جراح و متخصص زنان و زایمان ، نازاییدارای بورد تخصصی
  دکتر نسیم پوردامغان
  دکتر زهرا بیداریان

  دکتر زهرا بیداریان

  جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی
  نوبت دهی
  دکتر زهرا بیداریان
  دکتر زهره فرزادمهاجری

  دکتر زهره فرزادمهاجری

  فلوشیپ طب مادر و جنین (پریناتولوژی)متخصص زنان و زایمان
  دکتر زهره فرزادمهاجری
  دکتر ایراندخت مهری ماهانی

  دکتر ایراندخت مهری ماهانی

  جراح متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی
  نوبت دهی
  دکتر ایراندخت مهری ماهانی
  دکتر فرشته عباسلو

  دکتر فرشته عباسلو

  متخصص زنان و زایمان
  نوبت دهی
  دکتر فرشته عباسلو
  دکتر نازین مشایی

  دکتر نازین مشایی

  جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی
  نوبت دهی
  دکتر نازین مشایی
  دکتر رضوان شمس الدینی مقدم

  دکتر رضوان شمس الدینی مقدم

  متخصص زنان زایمان و نازایی دارای بورد...
  نوبت دهی
  دکتر رضوان شمس الدینی مقدم
  دکتر سیده نوشین قاضی میرسعید

  دکتر سیده نوشین قاضی میرسعید

  متخصص زنان و زایمان
  نوبت دهی
  دکتر سیده نوشین قاضی میرسعید
  دکتر فروغ خالقی

  دکتر فروغ خالقی

  متخصص زنان و زایمان و نازاییجراحی های ترمیمی زیبایی زنان
  دکتر فروغ خالقی
  دکتر آیدا خاندانی

  دکتر آیدا خاندانی

  متخصص زنان زایمان و نازایی
  نوبت دهی
  دکتر آیدا خاندانی
  دکتر اعظم برخورداری

  دکتر اعظم برخورداری

  جراح و متخصص زنان و زایمانفلوشیپ لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی زنان
  دکتر اعظم برخورداری
  دکتر شهره جیحونی

  دکتر شهره جیحونی

  متخصص و جراح زنان و زایمان
  نوبت دهی
  دکتر شهره جیحونی
  دکتر انیس قاسمی راد

  دکتر انیس قاسمی راد

  متخصص زنان و زایمان
  نوبت دهی
  دکتر انیس قاسمی راد
  دکتر مریم معصومی شهربابک

  دکتر مریم معصومی شهربابک

  فلوشیپ طب مادر و جنین (پریناتولوژی) ،...
  نوبت دهی
  دکتر مریم معصومی شهربابک
  دکتر فریده حاج محمدی

  دکتر فریده حاج محمدی

  جراح و متخصص زنان زایمان و ناباروری
  نوبت دهی
  دکتر فریده حاج محمدی
  دکتر آزاده شمس الدینی

  دکتر آزاده شمس الدینی

  متخصص زنان و زایمان و نازایی
  نوبت دهی
  دکتر آزاده شمس الدینی
  دکتر زینب میرکهنوج

  دکتر زینب میرکهنوج

  جراح و متخصص زنان زایمان و زیبایی
  نوبت دهی
  دکتر زینب میرکهنوج

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب

  انتهای بلوار فردوسی ، ساختمان آراد، طبقه دوم

  034-3223****