پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان عمومی ایلام
ایلام
دکتر طاهر مسعودی
دکترای حرفه ای پزشکی
سعدی جنوبی - کوچه شهید عبداللهی - …
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر مینا مامی زاده
دکترای حرفه ای پزشکی
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر مریم نوری
دکترای حرفه ای پزشکی
ایلام- میدان22 بهمن- کوچه بیمارستا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر مجید زینلی
دکترا پزشکی عمومی
1- خیابان آیت اله حیدری، ساختمان ت…
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر علی دیانی
دکترا پزشکی عمومی
دهدان، خ سعدی شمالی
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
دکتر روح اله همتی
دکترا پزشکی عمومی
سعدی جنوبی- ک عبدالهی- ساختمان ولی…
امکان ثبت نوبت تلفنی