پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان چشم پزشکی ایلام
ایلام
دکتر روح الدین جمالی
تخصص چشم
کوچه کلینیک دکتر بختیاری
امکان ثبت نوبت تلفنی
ایلام
مجتبی ایدی زاده
چشم پزشک
ایلام- خ سعدی جنوبی کوچه حوزه علمیه
امکان ثبت نوبت تلفنی