پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان ارتوپدی خرم آباد
خرم آباد
دکتر عبدالرحیم زرگرانی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
لرستان - خرم آباد خیابان امام خمین…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر فرشید راعی عباس آبادی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
لرستان -خرم آباد-خیابان شهدای شرقی…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر هژیر غارتی
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
لرستان - خرم آباد - خرم آباد - خیا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر غلامحسین شجاع چاغروند
متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل
لرستان - خرم آباد - خرم اباد سه را…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکترسید محمد سعید رضوی
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
بروجرد خ شهدا ساختمان پزشکان مهر
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکترحمید صادقیان
ارتوپدی
بروجرد خ شهدا کوچه مرکزی
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتررحمت اله بیات
ارتوپدی
دورود خیابان شریعتی روبروی بیمارست…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکترمحمد رحیم یزدان پناه
ارتوپدی
بروجرد خ شهدا کوچه شهید سهرابی
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکترایمان قماشی
ارتوپدی
الیگودرز-میدان کروبی ساختمان حکیم
امکان ثبت نوبت تلفنی