پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان جراحی عمومی خرم آباد
خرم آباد
دکتر فضل اله پورنجاری
تخصص جراحی عمومی
بعد از چهار راه بانک - رو به روی آ…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر فضل اله پورنجاری
تخصص جراحی عمومی
بلوار پیروزی- بیمارستان فوق تخصصی …
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر رستم یزدانی بیوکی
تخصص جراحی عمومی
لرستان - خرم آباد - خرم اباد خیابا…
امکان ثبت نوبت تلفنی
خرم آباد
دکتر علی پوریا
متخصص جراحی عمومی
خ امام روبروی فاطمیه میدان شهدا
امکان ثبت نوبت تلفنی