پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان ارتوپدی آمل
آمل
دکتر سید عباس جلال پور
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
روبروی اورژانس بیمارستان 17 شهریور
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر ناصر بهگام
تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)
جنب بیمارستان 17 شهریور
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر یداله صادق عمل نیک رفتار
متخصص استخوان و مفاصل
ساختمان جدید حلال احمر
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر احمد معتمدی
متخصص استخوان و مفاصل
آمل -روبروی بیمارستان 17شهریور
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر سینا افسراسکی
متخصص استخوان و مفاصل
خ 17 شهریور-ساختمان پزشکان-ط 4
امکان ثبت نوبت تلفنی
آمل
دکتر هوشنگ وثوقی
متخصص استخوان و مفاصل
خیابان هلال احمر بیمارستان 17 شهری…
امکان ثبت نوبت تلفنی