پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان فیزیوتراپی آمل
مرکز فیزیوتراپی حامی
نیما دهپناه
روبروی اورژانس بیمارستان ۱۷ شهریور…
آمل
امکان ثبت نوبت تلفنی