پرسش و پاسخ پزشکی        تلگرام       معرفی و انتخاب مطب پزشکانآدرس و تلفن مطب پزشکان مغز و اعصاب شهرکرد
شهرکرد
دکتر رامین کمالی دهکردی
تخصص جراحی مغز و اعصاب
خیابان مولوی - کوچه 48
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر جواد آذری
جراحی مغز و اعصاب
چهارراه دامپزشکی - ساختمان بزرگمهر…
امکان ثبت نوبت تلفنی
شهرکرد
دکتر کورش نیک بخت
تخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)
چهارراه دامپزشکی ـ ساختمان پزشکان …
امکان ثبت نوبت تلفنی