دکتر شکوفان علیزاده

دکتر شکوفان علیزاده

متخصص کودکان

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۱۵۶۱۴
۵۰ نفر
دوشنبه۰۳ مهر
امروز
چهارشنبه۰۵ مهر
پس فردا
شنبه۰۸ مهر
۵ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۷ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
۹ روز دیگر
شنبه۱۵ مهر
دوشنبه۱۷ مهر
چهارشنبه۱۹ مهر
شنبه۲۲ مهر
مطب شریعتی
تهرانخ شریعتی روبروی دولت ، بالاتر از مترو قلهک، کوچه میرزاتاراج (سیروس سابق) پ3 طبقه همکف

روزهای شنبه ساعت 11 الی 16

دوشنبه ساعت 11 الی 16

چهارشنبه از ساعت 11 الی 16

  021-2200****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۳ مهر (امروز)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶
  پس فردا
  ۵ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶
  ۵ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۶
  ۷ روز دیگر
  ۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶
  ۹ روز دیگر
  ۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶
  ۱۵ مهر (شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۶
  ۱۷ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶
  ۱۹ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۶
  ۲۲ مهر (شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۶
  کسانی که دکتر شکوفان علیزاده را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم دکتر شکوفان علیزاده کودکان و نوزادان ( اطفال ) سرکار خانم دکتر شکوفان علیزاده
  اینستاگرام دکتر شکوفان علیزاده

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب شریعتی

  خ شریعتی روبروی دولت ، بالاتر از مترو قلهک، کوچه میرزاتاراج (سیروس سابق) پ3 طبقه همکف

  مطب شریعتی

  خ شریعتی روبروی دولت ، بالاتر از مترو قلهک، کوچه میرزاتاراج (سیروس سابق) پ3 طبقه همکف

  021-2200****