مصطفی محمودی قهساره در حیطه روانشناس و مشاور و روانکاوی ، روانپویشی ، خانواده و ازدواج در شهر اصفهان به آدرس صرفا غیرحضوری، تلفنی، آنلاین مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت مصطفی محمودی قهساره را به آسانی دریافت کنید.
مصطفی محمودی قهساره

مصطفی محمودی قهساره

روانشناس و مشاور

روانکاوی ، روانپویشی ، خانواده و ازدواج

نوبت دهی
کارشناس‌ارشد شماره نظام: ۱۰۴۷۷
۲۱۴ نفر
اطلاعات تکمیلی

روزهای زوج از ۱۴:۳۰ الی ۲۳

روزهای فرد از ۹:۱۵ الی ۱۴*****************************

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

دانشگاه فردوسی مشهد

*****************************

رویکرد روانکاوی

ازدواج و خانواده

نوجوان و بزرگسال

*****************************

طرف قرارداد با بیمه های

بانک ملی

بانک صادرات

بانک سپه

بانک کشاورزی

بانک تجارتwww.mstfmahmoudi.com

جلسات غیرحضوری آنلاین
اصفهانصرفا غیرحضوری، تلفنی، آنلاین

روزهای زوج از ساعت ۹ الی ۱۲

روزهای فرد از ساعت ۱۸ الی ۲۲

  0939602****
  0913898****
  جلسات حضوری مرکز مشاوره کیمیا
  اصفهانخانه اصفهان - میدان گلها - ساختمان پارس - طبقه اول - واحد 2

  روزهای زوج صبح ها ۱۵:۱۵ الی ۲۳

  روزهای فرد بعدظهرها ۹:۱۵ الی ۱۴:۳۰

   0939602****
   0913898****
   0903118****

   لطفاً مطب مورد نظر خود را انتخاب نمایید:

   جلسات غیرحضوری آنلاین
   دریافت نوبت اینترنتی

   اصفهان صرفا غیرحضوری، تلفنی، آنلاین

   جلسات حضوری مرکز مشاوره کیمیا
   دریافت نوبت اینترنتی

   اصفهان خانه اصفهان - میدان گلها - ساختمان پارس - طبقه اول - واحد 2

   کسانی که مصطفی محمودی قهساره را پیشنهاد میکنند:
   سرکار خانم فرحناز رحمت اللهی روانپزشکی و روانشناسی سرکار خانم فرحناز رحمت اللهی
   سرکار خانم ریحانه معینی فر روانپزشکی و روانشناسی سرکار خانم ریحانه معینی فر
   سرکار خانم معصومه سهرابی روانپزشکی و روانشناسی سرکار خانم معصومه سهرابی
   سرکار خانم مرضیه اسماعیلیان روانپزشکی و روانشناسی سرکار خانم مرضیه اسماعیلیان
   اینستاگرام مصطفی محمودی قهساره

   این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

   از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

   جلسات حضوری مرکز مشاوره کیمیا

   خانه اصفهان - میدان گلها - ساختمان پارس - طبقه اول - واحد 2

   جلسات غیرحضوری آنلاین

   صرفا غیرحضوری، تلفنی، آنلاین

   0939602****
   0913898****
   جلسات حضوری مرکز مشاوره کیمیا

   خانه اصفهان - میدان گلها - ساختمان پارس - طبقه اول - واحد 2

   0939602****
   0913898****
   0903118****