مرکز تخصصی طب کار آسا در حیطه دکتر محمد مهدی سهرابی و طب کار در شهر تهران به آدرس خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ولیعصر - نرسیده به سینما آفریقا - روبروی بانک کشاورزی - ساختمان اطبا - طبقه پنجم مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت مرکز تخصصی طب کار آسا را به آسانی دریافت کنید.
مرکز تخصصی طب کار آسا

مرکز تخصصی طب کار آسا

دکتر محمد مهدی سهرابی

طب کار

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۱۴۸۶۱
۷۵ نفر
شنبه۳۰ تیر
فردا
یکشنبه۳۱ تیر
پس فردا
دوشنبه۰۱ مرداد
۳ روز دیگر
سه شنبه۰۲ مرداد
۴ روز دیگر
چهارشنبه۰۳ مرداد
۵ روز دیگر
شنبه۰۶ مرداد
۸ روز دیگر
یکشنبه۰۷ مرداد
۹ روز دیگر
دوشنبه۰۸ مرداد
سه شنبه۰۹ مرداد
چهارشنبه۱۰ مرداد
شنبه۱۳ مرداد
یکشنبه۱۴ مرداد
دوشنبه۱۵ مرداد
سه شنبه۱۶ مرداد
چهارشنبه۱۷ مرداد
شنبه۲۰ مرداد
یکشنبه۲۱ مرداد
دوشنبه۲۲ مرداد
سه شنبه۲۳ مرداد
چهارشنبه۲۴ مرداد
شنبه۲۷ مرداد
یکشنبه۲۸ مرداد
دوشنبه۲۹ مرداد
سه شنبه۳۰ مرداد
چهارشنبه۳۱ مرداد
اطلاعات تکمیلی

متخصص طب کار و بیماری های شغلی، انجام معاینات بدو استخدام بیمه تامین اجتماعی- عضو گروه کارشناسی ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی - مشاور طب کار شرکت خودروسازی زامیاد

مرکز تخصصی طب کار آسا
تهرانخیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ولیعصر - نرسیده به سینما آفریقا - روبروی بانک کشاورزی - ساختمان اطبا - طبقه پنجم

معاینات پیش از استخدام بیمه تامین اجتماعی ، معاینات ادورای ، تست اسپیرومتری و ادیومتری

  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۳۰ تیر (فردا)از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱
  سقف نوبت دهی پر شده است
  پس فردا
  ۳۱ تیر (پس فردا)از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱
  ۳ روز دیگر
  ۱ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱
  ۴ روز دیگر
  ۲ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱
  ۵ روز دیگر
  ۳ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱
  ۸ روز دیگر
  ۶ مرداد (شنبه)از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱
  ۹ روز دیگر
  ۷ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱
  ۸ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱
  ۹ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱
  ۱۰ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱
  ۱۳ مرداد (شنبه)از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱
  ۱۴ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱
  ۱۵ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱
  ۱۶ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱
  ۱۷ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱
  ۲۰ مرداد (شنبه)از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱
  ۲۱ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱
  ۲۲ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱
  ۲۳ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱
  ۲۴ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱
  ۲۷ مرداد (شنبه)از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱
  ۲۸ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱
  ۲۹ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱
  ۳۰ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱
  ۳۱ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱
  اینستاگرام مرکز تخصصی طب کار آسا

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مرکز تخصصی طب کار آسا

  خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ولیعصر - نرسیده به سینما آفریقا - روبروی بانک کشاورزی - ساختمان اطبا - طبقه پنجم