دکتر کریم دلاوری در حیطه متخصص بیماری های کودکان و نوزادان و در شهر شیراز به آدرس بلوار آزادی نرسیده به اطلسی روبروی خیابان بابا کوهی ساختمان پزشکان بهار مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر کریم دلاوری را به آسانی دریافت کنید.
دکتر کریم دلاوری

دکتر کریم دلاوری

متخصص بیماری های کودکان و نوزادان

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۷۰۰۹۲
سه شنبه۰۲ مرداد
امروز
چهارشنبه۰۳ مرداد
فردا
پنج شنبه۰۴ مرداد
پس فردا
شنبه۰۶ مرداد
۴ روز دیگر
یکشنبه۰۷ مرداد
۵ روز دیگر
دوشنبه۰۸ مرداد
۶ روز دیگر
سه شنبه۰۹ مرداد
۷ روز دیگر
چهارشنبه۱۰ مرداد
۸ روز دیگر
پنج شنبه۱۱ مرداد
۹ روز دیگر
شنبه۱۳ مرداد
یکشنبه۱۴ مرداد
دوشنبه۱۵ مرداد
سه شنبه۱۶ مرداد
چهارشنبه۱۷ مرداد
پنج شنبه۱۸ مرداد
شنبه۲۰ مرداد
یکشنبه۲۱ مرداد
دوشنبه۲۲ مرداد
سه شنبه۲۳ مرداد
اطلاعات تکمیلی

پزشک عمومی از سال ۱۳۷۷ و متخصص اطفال از سال ۱۳۸۹ از دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،در دوران طرح پزشک بخش مراقبت های ویژه نوزادان به مدت ۶ سال فعالیت داشته ام و هم اکنون در بخش دولتی و خصوصی مشغول بکار هستم .در خدمات بررسی آنلاین تکامل کودکان را در وب سایت نی نی تست انجام میدهیم و از راه دور به کودکان فارسی زبان تمام نقاط کشور و جهان خدمت رسانی می کنیم. جهت بررسی انلاین تکاملی می توانید از وب سایت نی نی تست پرسشنامه را پرکرده و برای بررسی بیشتر به مطب بیاورید . از سایت نی نی دیتا هم می توانید مطالب آموزشی در خصوص سلامت کودکان مطالعه فرمایید

آدرس و تلفن مطب دکتر کریم دلاوری
شیرازبلوار آزادی نرسیده به اطلسی روبروی خیابان بابا کوهی ساختمان پزشکان بهار

صبح 9 الی 13

عصر 18 الی 22

  071-3229****
  071-3229****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۲ مرداد (امروز)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰از ساعت ۱۹ الی ۲۲
  فردا
  ۳ مرداد (فردا)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳از ساعت ۱۹ الی ۲۲
  پس فردا
  ۴ مرداد (پس فردا)از ساعت ۹ الی ۱۴از ساعت ۱۸ الی ۲۲:۳۰
  ۴ روز دیگر
  ۶ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۲
  ۵ روز دیگر
  ۷ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۲
  ۶ روز دیگر
  ۸ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰از ساعت ۱۹ الی ۲۲
  ۷ روز دیگر
  ۹ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰از ساعت ۱۹ الی ۲۲
  ۸ روز دیگر
  ۱۰ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳از ساعت ۱۹ الی ۲۲
  ۹ روز دیگر
  ۱۱ مرداد (پنج شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۴از ساعت ۱۸ الی ۲۲:۳۰
  ۱۳ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۲
  ۱۴ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۲
  ۱۵ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰از ساعت ۱۹ الی ۲۲
  ۱۶ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰از ساعت ۱۹ الی ۲۲
  ۱۷ مرداد (چهارشنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳از ساعت ۱۹ الی ۲۲
  ۱۸ مرداد (پنج شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۴از ساعت ۱۸ الی ۲۲:۳۰
  ۲۰ مرداد (شنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۲
  ۲۱ مرداد (یکشنبه)از ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۲
  ۲۲ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰از ساعت ۱۹ الی ۲۲
  ۲۳ مرداد (سه شنبه)از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۳۰از ساعت ۱۹ الی ۲۲
  اینستاگرام دکتر کریم دلاوری

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  بلوار آزادی نرسیده به اطلسی روبروی خیابان بابا کوهی ساختمان پزشکان بهار

  بلوار آزادی نرسیده به اطلسی روبروی خیابان بابا کوهی ساختمان پزشکان بهار

  071-3229****
  071-3229****