دکتر کریم دلاوری در حیطه متخصص بیماری های کودکان و نوزادان و در شهر شیراز به آدرس بلوار آزادی نرسیده به اطلسی روبروی خیابان بابا کوهی ساختمان پزشکان بهار مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر کریم دلاوری را به آسانی دریافت کنید.
دکتر کریم دلاوری

دکتر کریم دلاوری

متخصص بیماری های کودکان و نوزادان

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۷۰۰۹۲
دوشنبه۰۳ مهر
پس فردا
سه شنبه۰۴ مهر
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۵ مهر
۴ روز دیگر
پنج شنبه۰۶ مهر
۵ روز دیگر
شنبه۰۸ مهر
۷ روز دیگر
یکشنبه۰۹ مهر
۸ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۹ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
پنج شنبه۱۳ مهر
شنبه۱۵ مهر
یکشنبه۱۶ مهر
دوشنبه۱۷ مهر
سه شنبه۱۸ مهر
چهارشنبه۱۹ مهر
پنج شنبه۲۰ مهر
اطلاعات تکمیلی

پزشک عمومی از سال ۱۳۷۷ و متخصص اطفال از سال ۱۳۸۹ از دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،در دوران طرح پزشک بخش مراقبت های ویژه نوزادان به مدت ۶ سال فعالیت داشته ام و هم اکنون در بخش دولتی و خصوصی مشغول بکار هستم .در خدمات بررسی آنلاین تکامل کودکان را در وب سایت نی نی تست انجام میدهیم و از راه دور به کودکان فارسی زبان تمام نقاط کشور و جهان خدمت رسانی می کنیم. جهت بررسی انلاین تکاملی می توانید از وب سایت نی نی تست پرسشنامه را پرکرده و برای بررسی بیشتر به مطب بیاورید . از سایت نی نی دیتا هم می توانید مطالب آموزشی در خصوص سلامت کودکان مطالعه فرمایید

آدرس و تلفن مطب دکتر کریم دلاوری
شیرازبلوار آزادی نرسیده به اطلسی روبروی خیابان بابا کوهی ساختمان پزشکان بهار

صبح 9 الی 13

عصر 18 الی 22

  071-3229****
  071-3229****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۳ مهر (پس فردا)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰
  ۳ روز دیگر
  ۴ مهر (سه شنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰
  ۴ روز دیگر
  ۵ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳
  ۵ روز دیگر
  ۶ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۴از ساعت ۱۸ الی ۲۲:۳۰
  ۷ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰
  ۸ روز دیگر
  ۹ مهر (یکشنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰
  ۹ روز دیگر
  ۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰
  ۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳
  ۱۳ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۴از ساعت ۱۸ الی ۲۲:۳۰
  ۱۵ مهر (شنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰
  ۱۶ مهر (یکشنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰
  ۱۷ مهر (دوشنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰
  ۱۸ مهر (سه شنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰
  ۱۹ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۳
  ۲۰ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۹ الی ۱۴از ساعت ۱۸ الی ۲۲:۳۰
  اینستاگرام دکتر کریم دلاوری

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  بلوار آزادی نرسیده به اطلسی روبروی خیابان بابا کوهی ساختمان پزشکان بهار

  بلوار آزادی نرسیده به اطلسی روبروی خیابان بابا کوهی ساختمان پزشکان بهار

  071-3229****
  071-3229****