دکتر نشمیل امجدی پور در حیطه متخصص زنان زایمان و نازایی و در شهر تهران به آدرس بلوار آفریقا(جردن)-خیابان شریفی(خشایار سابق)-ساختمان پزشکان خشایار-پلاک ۶۱-طبقه سوم-واحد ۷ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر نشمیل امجدی پور را به آسانی دریافت کنید.
دکتر نشمیل امجدی پور

دکتر نشمیل امجدی پور

متخصص زنان زایمان و نازایی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۲۳۵۱۸
چهارشنبه۰۵ مهر
پس فردا
پنج شنبه۰۶ مهر
۳ روز دیگر
شنبه۰۸ مهر
۵ روز دیگر
مطب ونک
تهرانبلوار آفریقا(جردن)-خیابان شریفی(خشایار سابق)-ساختمان پزشکان خشایار-پلاک ۶۱-طبقه سوم-واحد ۷

شنبه ها ۱۱ تا ۲/۵

چهارشنبه ها ۲ تا ۶

پنج شنبه ها ۱۲/۵ تا ۴

  0902409****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  پس فردا
  ۵ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۴ الی ۱۸
  ۳ روز دیگر
  ۶ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۶
  ۵ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۴:۱۵
  اینستاگرام دکتر نشمیل امجدی پور

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب ونک

  بلوار آفریقا(جردن)-خیابان شریفی(خشایار سابق)-ساختمان پزشکان خشایار-پلاک ۶۱-طبقه سوم-واحد ۷

  مطب ونک

  بلوار آفریقا(جردن)-خیابان شریفی(خشایار سابق)-ساختمان پزشکان خشایار-پلاک ۶۱-طبقه سوم-واحد ۷

  0902409****