دکتر نسیم نیکنام در حیطه متخصص داخلی و در شهر کرج به آدرس بلوار دانش اموز،چهار راه هفت تیر،ساختمان پزشکان یاس،طبقه دوم،واحد ۲۰۳ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر نسیم نیکنام را به آسانی دریافت کنید.
دکتر نسیم نیکنام

دکتر نسیم نیکنام

متخصص داخلی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۱۸۸۱۸
۳۲۶ نفر
شنبه۱۸ آذر
امروز
یکشنبه۱۹ آذر
فردا
دوشنبه۲۰ آذر
پس فردا
سه شنبه۲۱ آذر
۳ روز دیگر
چهارشنبه۲۲ آذر
۴ روز دیگر
شنبه۲۵ آذر
۷ روز دیگر
دوشنبه۲۷ آذر
۹ روز دیگر
سه شنبه۲۸ آذر
چهارشنبه۲۹ آذر
شنبه۰۲ دی
مطب دکتر نیکنام
کرجبلوار دانش اموز،چهار راه هفت تیر،ساختمان پزشکان یاس،طبقه دوم،واحد ۲۰۳
  026-3271****
  0930662****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱۸ آذر (امروز)از ساعت ۱۴:۱۵ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  فردا
  ۱۹ آذر (فردا)از ساعت ۱۴ الی ۲۰:۳۰
  پس فردا
  ۲۰ آذر (پس فردا)از ساعت ۱۴ الی ۱۹:۴۵
  ۳ روز دیگر
  ۲۱ آذر (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  ۴ روز دیگر
  ۲۲ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  ۷ روز دیگر
  ۲۵ آذر (شنبه)از ساعت ۱۴:۱۵ الی ۲۰
  ۹ روز دیگر
  ۲۷ آذر (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹:۴۵
  ۲۸ آذر (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  ۲۹ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  ۲ دی (شنبه)از ساعت ۱۴:۱۵ الی ۲۰
  کسانی که دکتر نسیم نیکنام را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم دکتر فاطمه صحتی قلب و عروق سرکار خانم دکتر فاطمه صحتی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب دکتر نیکنام

  بلوار دانش اموز،چهار راه هفت تیر،ساختمان پزشکان یاس،طبقه دوم،واحد ۲۰۳

  026-3271****
  0930662****