دکتر نسیم نیکنام در حیطه متخصص داخلی و در شهر کرج به آدرس بلوار دانش اموز،چهار راه هفت تیر،ساختمان پزشکان یاس،طبقه دوم،واحد ۲۰۳ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر نسیم نیکنام را به آسانی دریافت کنید.
دکتر نسیم نیکنام

دکتر نسیم نیکنام

متخصص داخلی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۱۸۸۱۸
۲۹۸ نفر
شنبه۰۱ مهر
امروز
دوشنبه۰۳ مهر
پس فردا
سه شنبه۰۴ مهر
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۵ مهر
۴ روز دیگر
پنج شنبه۰۶ مهر
۵ روز دیگر
شنبه۰۸ مهر
۷ روز دیگر
یکشنبه۰۹ مهر
۸ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۹ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
پنج شنبه۱۳ مهر
مطب دکتر نیکنام
کرجبلوار دانش اموز،چهار راه هفت تیر،ساختمان پزشکان یاس،طبقه دوم،واحد ۲۰۳
  026-3271****
  0930662****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱ مهر (امروز)از ساعت ۱۴:۱۵ الی ۲۰
  سقف نوبت دهی پر شده است
  پس فردا
  ۳ مهر (پس فردا)از ساعت ۱۴ الی ۱۹:۴۵
  ۳ روز دیگر
  ۴ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  ۴ روز دیگر
  ۵ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  ۵ روز دیگر
  ۶ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴
  ۷ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۴:۱۵ الی ۲۰
  ۸ روز دیگر
  ۹ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۲۰:۳۰
  ۹ روز دیگر
  ۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۱۹:۴۵
  ۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۴ الی ۲۰
  ۱۳ مهر (پنج شنبه)از ساعت ۱۰ الی ۱۴
  کسانی که دکتر نسیم نیکنام را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم دکتر فاطمه صحتی قلب و عروق سرکار خانم دکتر فاطمه صحتی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب دکتر نیکنام

  بلوار دانش اموز،چهار راه هفت تیر،ساختمان پزشکان یاس،طبقه دوم،واحد ۲۰۳

  026-3271****
  0930662****