دکتر محمدعلی مشگلانی در حیطه متخصص ارتوپدی و در شهر اصفهان به آدرس خیابان شریعتی شرقی...روبروی اورژانس بیمارستان شریعتی..بن بست نوید2..ساختمان نوید 2..طبقه 3 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر محمدعلی مشگلانی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر محمدعلی مشگلانی

دکتر محمدعلی مشگلانی

متخصص ارتوپدی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۰۴۹۳۲
۲۵۹ نفر
شنبه۱۸ آذر
امروز
یکشنبه۱۹ آذر
فردا
دوشنبه۲۰ آذر
پس فردا
سه شنبه۲۱ آذر
۳ روز دیگر
چهارشنبه۲۲ آذر
۴ روز دیگر
دوشنبه۲۷ آذر
۹ روز دیگر
سه شنبه۲۸ آذر
چهارشنبه۲۹ آذر
شنبه۰۲ دی
مطب دکتر مشگلانی
اصفهانخیابان شریعتی شرقی...روبروی اورژانس بیمارستان شریعتی..بن بست نوید2..ساختمان نوید 2..طبقه 3

روزهای شنبه .یکشنبه.دوشنبه.سه شنبه. چهارشنبه از ساعت ١٧ الی ٢٠::::::::::::: تعویض مفاصل ،ارتروسکوپی،سلول درمانی و تزریق PRP،درمان شکستگی ها،درمان کمردرد و بیماریهای مفاصل

  031-3131****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱۸ آذر (امروز)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  فردا
  ۱۹ آذر (فردا)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  پس فردا
  ۲۰ آذر (پس فردا)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  ۳ روز دیگر
  ۲۱ آذر (سه شنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  ۴ روز دیگر
  ۲۲ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  ۹ روز دیگر
  ۲۷ آذر (دوشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  ۲۸ آذر (سه شنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  ۲۹ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  ۲ دی (شنبه)از ساعت ۱۷ الی ۲۰
  کسانی که دکتر محمدعلی مشگلانی را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای محمدرسول کریمیان ارتوپدی فنی جناب آقای محمدرسول کریمیان
  اینستاگرام دکتر محمدعلی مشگلانی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب دکتر مشگلانی

  خیابان شریعتی شرقی...روبروی اورژانس بیمارستان شریعتی..بن بست نوید2..ساختمان نوید 2..طبقه 3

  031-3131****