دکتر مجید کریمیان در حیطه متخصص ارتوپدی و در شهر اصفهان به آدرس خیابان توحید میانی - مجتمع نگار 1 (طبقه فوقانی بانک پاسارگاد) - واحد 7 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر مجید کریمیان را به آسانی دریافت کنید.
دکتر مجید کریمیان

دکتر مجید کریمیان

متخصص ارتوپدی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۷۳۸۴۸
۲۳۷۱ نفر
شنبه۳۰ تیر
۵ روز دیگر
یکشنبه۳۱ تیر
۶ روز دیگر
دوشنبه۰۱ مرداد
۷ روز دیگر
توحید
اصفهانخیابان توحید میانی - مجتمع نگار 1 (طبقه فوقانی بانک پاسارگاد) - واحد 7

جهت دریافت نوبت روزهای دوشنبه و چهارشنبه اقدام کنید.

  031-3626****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  ۵ روز دیگر
  ۳۰ تیر (شنبه)از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۱
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۶ روز دیگر
  ۳۱ تیر (یکشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹
  سقف نوبت دهی پر شده است
  ۷ روز دیگر
  ۱ مرداد (دوشنبه)از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۱
  سقف نوبت دهی پر شده است
  کسانی که دکتر مجید کریمیان را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای محمدرسول کریمیان ارتوپدی فنی جناب آقای محمدرسول کریمیان

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  توحید

  خیابان توحید میانی - مجتمع نگار 1 (طبقه فوقانی بانک پاسارگاد) - واحد 7

  031-3626****