دکتر فرزاد پژنگ در حیطه متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) و در شهر اصفهان به آدرس اصفهان - خیابان محتشم کاشانی - روبروی پست بانک - ساختمان نوید - طبقه اول مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر فرزاد پژنگ را به آسانی دریافت کنید.
دکتر فرزاد پژنگ

دکتر فرزاد پژنگ

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۳۹۶۹۷
۱۹۳ نفر
سه شنبه۰۴ مهر
۳ روز دیگر
چهارشنبه۰۵ مهر
۴ روز دیگر
شنبه۰۸ مهر
۷ روز دیگر
یکشنبه۰۹ مهر
۸ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
شنبه۱۵ مهر
یکشنبه۱۶ مهر
سه شنبه۱۸ مهر
چهارشنبه۱۹ مهر
آدرس و تلفن مطب دکتر فرزاد پژنگ
اصفهاناصفهان - خیابان محتشم کاشانی - روبروی پست بانک - ساختمان نوید - طبقه اول

هر روز به جز دوشنبه و پنجشنبه و روزهای تعطیل رسمی

  • مطب در روز ۱ مهر تعطیل می باشد.
031-3625****
0913709****
لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
۳ روز دیگر
۴ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
۴ روز دیگر
۵ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
۷ روز دیگر
۸ مهر (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
۸ روز دیگر
۹ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
۱۵ مهر (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
۱۶ مهر (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
۱۸ مهر (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
۱۹ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
کسانی که دکتر فرزاد پژنگ را پیشنهاد میکنند:
جناب آقای دکتر امیر توکلی مغز و اعصاب جناب آقای دکتر امیر توکلی
اینستاگرام دکتر فرزاد پژنگ

این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

مطب

اصفهان - خیابان محتشم کاشانی - روبروی پست بانک - ساختمان نوید - طبقه اول

031-3625****
0913709****