دکتر فرزاد پژنگ در حیطه متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) و در شهر اصفهان به آدرس اصفهان - خیابان محتشم کاشانی - روبروی پست بانک - ساختمان نوید - طبقه اول مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر فرزاد پژنگ را به آسانی دریافت کنید.
دکتر فرزاد پژنگ

دکتر فرزاد پژنگ

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۳۹۶۹۷
۱۹۶ نفر
چهارشنبه۱۵ آذر
امروز
شنبه۱۸ آذر
۳ روز دیگر
یکشنبه۱۹ آذر
۴ روز دیگر
سه شنبه۲۱ آذر
۶ روز دیگر
چهارشنبه۲۲ آذر
۷ روز دیگر
سه شنبه۲۸ آذر
چهارشنبه۲۹ آذر
شنبه۰۲ دی
یکشنبه۰۳ دی
سه شنبه۰۵ دی
آدرس و تلفن مطب دکتر فرزاد پژنگ
اصفهاناصفهان - خیابان محتشم کاشانی - روبروی پست بانک - ساختمان نوید - طبقه اول

هر روز به جز دوشنبه و پنجشنبه و روزهای تعطیل رسمی

  031-3625****
  0913709****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱۵ آذر (امروز)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
  ۳ روز دیگر
  ۱۸ آذر (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
  ۴ روز دیگر
  ۱۹ آذر (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
  ۶ روز دیگر
  ۲۱ آذر (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
  ۷ روز دیگر
  ۲۲ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
  ۲۸ آذر (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
  ۲۹ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
  ۲ دی (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
  ۳ دی (یکشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
  ۵ دی (سه شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹
  کسانی که دکتر فرزاد پژنگ را پیشنهاد میکنند:
  جناب آقای دکتر امیر توکلی مغز و اعصاب جناب آقای دکتر امیر توکلی
  اینستاگرام دکتر فرزاد پژنگ

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب

  اصفهان - خیابان محتشم کاشانی - روبروی پست بانک - ساختمان نوید - طبقه اول

  مطب

  اصفهان - خیابان محتشم کاشانی - روبروی پست بانک - ساختمان نوید - طبقه اول

  031-3625****
  0913709****