دکتر طاهره اسماعیلی در حیطه متخصص داخلی و در شهر کرج به آدرس چهارراه طالقانی اداره پست به سمت میدان شهدا برج ارم ط7 واحد 28 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر طاهره اسماعیلی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر طاهره اسماعیلی

دکتر طاهره اسماعیلی

متخصص داخلی

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۱۰۸۲۷۷
۹۹ نفر
چهارشنبه۱۵ آذر
امروز
شنبه۱۸ آذر
۳ روز دیگر
یکشنبه۱۹ آذر
۴ روز دیگر
دوشنبه۲۰ آذر
۵ روز دیگر
مطب متخصص داخلی
کرجچهارراه طالقانی اداره پست به سمت میدان شهدا برج ارم ط7 واحد 28

روزهای زوج از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰ یکشنبه ها صبح از ساعت ۱۰الی ۱۲

  026-3225****
  0992404****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱۵ آذر (امروز)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۳ روز دیگر
  ۱۸ آذر (شنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹
  ۴ روز دیگر
  ۱۹ آذر (یکشنبه)از ساعت ۱۱ الی ۱۳
  ۵ روز دیگر
  ۲۰ آذر (دوشنبه)از ساعت ۱۵ الی ۱۹

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب متخصص داخلی

  چهارراه طالقانی اداره پست به سمت میدان شهدا برج ارم ط7 واحد 28

  026-3225****
  0992404****