دکتر ریحانه عاقریان در حیطه فلوشیپ استرابیسم وچشم پزشکی کودکان واکلوپلاستی و جراح و متخصص چشم کودکان و بزرگسالان در شهر اصفهان به آدرس خیابان امادگاه ساختمان پارسه واحد ٩ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر ریحانه عاقریان را به آسانی دریافت کنید.
دکتر ریحانه عاقریان

دکتر ریحانه عاقریان

فلوشیپ استرابیسم وچشم پزشکی کودکان واکلوپلاستی

جراح و متخصص چشم کودکان و بزرگسالان

نوبت دهی
فلوشیپ شماره نظام: ۱۱۱۵۵۱
شنبه۰۱ مهر
امروز
دوشنبه۰۳ مهر
پس فردا
چهارشنبه۰۵ مهر
۴ روز دیگر
شنبه۰۸ مهر
۷ روز دیگر
دوشنبه۱۰ مهر
۹ روز دیگر
چهارشنبه۱۲ مهر
شنبه۱۵ مهر
دوشنبه۱۷ مهر
چهارشنبه۱۹ مهر
اطلاعات تکمیلی

فلوشیپ استرابیسم بزرگسالان و کودکان

عمل جراحی زیبایی پلک (بلفاروپلاستی پلک بالا و پایین )

انواع جراحی حذف عینک (لیزیک/PRK)

اصفهان آمادگاه ساختمان پارسه
اصفهانخیابان امادگاه ساختمان پارسه واحد ٩

16 الی ۲۰

  031-3220****
  0913083****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱ مهر (امروز)از ساعت ۱۶ الی ۲۰:۳۰
  پس فردا
  ۳ مهر (پس فردا)از ساعت ۶ الی ۲۴
  ۴ روز دیگر
  ۵ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۶ الی ۲۴
  ۷ روز دیگر
  ۸ مهر (شنبه)از ساعت ۶ الی ۲۴
  ۹ روز دیگر
  ۱۰ مهر (دوشنبه)از ساعت ۶ الی ۲۴
  ۱۲ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۶ الی ۲۴
  ۱۵ مهر (شنبه)از ساعت ۶ الی ۲۴
  ۱۷ مهر (دوشنبه)از ساعت ۶ الی ۲۴
  ۱۹ مهر (چهارشنبه)از ساعت ۶ الی ۲۴
  اینستاگرام دکتر ریحانه عاقریان

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  اصفهان آمادگاه ساختمان پارسه

  خیابان امادگاه ساختمان پارسه واحد ٩

  031-3220****
  0913083****