دکتر رضا کفاش نیری در حیطه فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اوروانکولوژی) و متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی) در شهر زنجان به آدرس جاده گاوازنگ، مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت ا... موسوی مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر رضا کفاش نیری را به آسانی دریافت کنید.
دکتر رضا کفاش نیری

دکتر رضا کفاش نیری

فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اوروانکولوژی)

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

نوبت دهی
فلوشیپ شماره نظام: ۹۱۹۳۸
۸۶ نفر
آدرس و تلفن مطب دکتر رضا کفاش نیری
زنجانجاده گاوازنگ، مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت ا... موسوی
  024-3313****
  مطب های دیگر با تخصص مشابه

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  جاده گاوازنگ، مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت ا... موسوی

  024-3313****