ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

دکتر رضا مطیعیجراح کلیه مجاری ادراری پروستات و ناباروریhttps://nobat.ir/drmotiee/https://nobat.ir/drmotiee/ 122480/office/profile_photo/115870/style-drList/office/profile_photo/115870/style-drList
تهرانتهران انتهای همت غرب بزرگراه خرازی روبروی دریاچه چیتگر بیمارستان تریتا کلینیک ارولوژی طبقه دوم دکتر رضا مطیعی