ورود پزشکان + معرفی مطب جدید پرسش و پاسخ پزشکی

تدوین نوموگرام های (منحنی های استاندارد) فشار خون برای کودکان و نوجوانان ایرانی برحسب سن و قد برای اولین بار در ایران چکیده : اندازه گیری فشار خون به عنوان بخش مهمی از معاینه فیزیکـی روتین ، میبایستی در کلینیکهای طب اطفال مورد توجه پزشکان قرار گرفته و مقادیر بدست آمده با نومـوگرام هـای طبیعـی فشـارخون در کودکان مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گیـرد. با توجه به اینکه ریشه بخش عمده ای از هیپرتانسیون درسنین بزرگسالی میتواند انعکاسی از پرفشاری خون از دوران کودکی و نوجوانی باشد، بنابراین، غربالگری و پایش فشار خون شیرخواران در معرض خطر، کودکان و نوجوانان از نظر تشخیص زود هنگام پرفشاری خون در سنین کودکی می تواند در کاهش بروزStroke ، بیمـاری عـروق کرونـر قلب، نارسایی احتقانی قلب ، نارسایی پیشرفته کلیه ، مرگ زود هنگام و در نهایت پیشگیری از آسیب ارگان های هدف در دوران بزرگسالی اثرات مثبت و تاثیرگذاری داشته باشد. اگرچه به منظور تعریف یک استاندارد برای فشار خون اطفـال در سال 2004 کمیته کنترل فشار خون در طب اطفال در چهارمین نشست خودFourth Task Force ) ( نوموگرام هایی را در رابطه با فشار خون در کودکان بر حسب سن ، جنس و قد برای طیف سنی 1 ماه تا 18 سال منتشر نمود، لیکن مطالعات متعدد در کشورها و جوامع مختلف نشان می دهد که سطوح فشار خون طبیعی و نیز شیوع پرفشاری خون در نژادهای مختلف، به لحاظ تأثیر برخی عوامل ژنتیکـی و محیطی، از یک طیـف یکسـانی برخـوردار نمـیباشـد. بدلیل فقدان نوموگرام های فشار خون برای کودکان و نوجوانان ایرانی، ما بر آن شـدیم با اندازه گیری فشارخون سیستولیک و دیاستولیک کودکـان قرار گرفته در گروه سنی 1 ماه تا 18 سال در منطقه جغرافیائی تهران بزرگ ،که به لحاظ ترکیب جمعیتی و به استناد برخی مطالعات انجام شده ، می تواند الگوئی از جمعیت ایران تلقی شود، نسبت به تدوین نوموگرام های فشارخون برای کودکان ایرانی اقدام نمائیم. در این مطالعه ، ما برای اولین بار در ایران برای تهیه استاندارد های فشار خون بر حسب جنس، سن و قد برای کودکان کشور ، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک 16972 کودک درمحدوده سنی1 ماه تا 18 سال را طی یک دوره 10 ساله ، در فاصله زمانی بین 1378 لغایت سال 1388 با رعایت دقیق استانداردها ، اندازه گیری نمودیم. یافته ها نشان دهنده افزایش پایدار فشارخون همزمان با بالا رفتن سن و قد طی یک روند بسیار مشابه در هر دو جنس تا سن 14 سالگی در کودکان مورد مطالعه بود . میزان افزایش فشارسیستولیک درسنین پائین و بعد از بلوغ ( 18-15 سالگی) در پسرها بیشتر از دخترها بود. در رابطه با فشارخون دیاستولیک این افزایش دردختران درحد ناچیزی مشاهده شد( نمودار شماره 1). ازطرف دیگر الگوی اختلاف درنوموگرام های تدوینی ما، درهردو جنس شبیه به استانداردهای ارائه شده در چهارمین گزارش ایالات متحده آمریکا در رابطه با تشخیص ، ارزیابی و درمان پرفشاری خون در کودکان و نوجوانان The 4th Report on High Blood Pressure in Children and Adolescents (US-4th-Report) و نیز نوموگرام های فشار خون تدوینی برحسب سن و قد در کودکان و نوجوانان آلمانی بود.German Health Interview and Examination Survey on Children and Adolescents به عنوان مثال، در مطالعه ما منحنی های گروه پسران زیر 6 سال با قد متوسط ( مساوی صدک 50 ) با نوموگرام های پسران با قد متوسط درمطالعه آمریکا مورد مقایسه قرارگرفت . صدک 95 فشارخون سیستولیک در کودکان ایرانی درمقایسه با نوموگرام های مطالعه آمریکا (US-4th-Report) نشان دهنده وجود اختلاف بین 2 تا 21 میلی مترجیوه بود. این اختلاف درمقایسه با مطالعه آلمان حداکثر9 میلی مترجیوه گزارش گردید. در پسران 7 تا 15 سال سطح فشارخون درنوموگرام های ما، به مقدار کمی ازهردو مطالعه فوق الذکربالاتر بود. یافته ها درگروه سنی16 و17 سال به میزان 2میلی متر جیوه کمتراز مطالعه آمریکا (US-4th-Report) و به میزان3میلیمترجیوه بالاترازمطالعه آلمان(KiGGSa) بود. در رابطه با فشار خون دیاستولیک یافته ها در مطالعه ما بین 1 تا 11 میلیمترجیوه کمتراز صدک های95 نسبت به مطالعه آمریکا (US-4th-Report) و مطالعه آلمان بود( نمودار شماره 2). نمودار شماره 1 .صدک 95 فشارخون سیستولیک و و دیاستولیک پسران و دختران ایرانی قرار گرفته در محدوده سنی 1 ماه تا 18 سال برحسب سن و صدک 50( خط وسط ممتد )، صدک 5( خط منقطع تحتانی) و صدک 95 (خط منقطع فوقانی ) برحسب قد . ,A پسران, B ; دختران a Ergebnisse des Kinder-und Jugend gesundheits surveys (KiGGS) نمودار شماره 2. مقایسه منحنی های مرجع فشارخون سیستولیک و و دیاستولیک پسران و دختران ایرانی با ریفرنس های ارائه شده در چهارمین گزارش ایالات متحده آمریکا (US-4th-Report) و نوموگرام های فشار خون تدوینی برحسب سن و قد در کودکان و نوجوانان آلمانی (KiGGS) بر حسب میانگین صدک قدی ارائه شده توسط CDCa . , A پسران, B; دختران aCDC : Centers for Disease Control and Prevention نتیجه: با توجه به یکسان نبودن یافته های بدست آمده درنوموگرام های ما ، با منحنی های استاندارد مطالعات فوق الذکر، ضرورت دارد منحنی های تدوینی در کودکان ایرانی که سومین مطالعه اپیدمیولوژیک در رابطه با استاندارد های فشارخون در کودکان در جهان می باشد ، به عنوان استانداردهای فشار خون کودکان در ایران مورد استفاده قرار گیرد. توضیح اینکه جداول و ورژن کامل نمودارها ی ترسیمی در آدرس Journal of Human Hypertension journal online. قابل دسترسی می باشد.
دکتر نعمت اله عطائیفوق تخصص کلیه و مجاری ادراری کودکان و نوجوانانhttps://nobat.ir/19352/https://nobat.ir/19352/ 19352/office/profile_photo/105471/style-drList/office/profile_photo/105471/style-drListمطب 1- [تلفن: 66019821 ] نوبت دهی : بصورت ضبط کلیه پیام ها در طول شبانه روز و پاسخ به پیام های ضبط شده و همچنین پاسخ به تلفن ها از ساعت 3:30 الی 8:30 بعداز ظهر جهت تنظیم نوبت ویزیت زمان ویزیت: همه روزه از ساعت 6 بعد از ظهر الی 9 شب بر اساس هماهنگی قبلی انجام شده مطب 2- تلفن : 22085960 و 09033957274 نوبت دهی : از ساعت 10 صبح الی 4 بعداز ظهر زمان ویزیت: روز های یکشنبه و سه شنبه از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر بر اساس هماهنگی قبلی انجام شده ------ بسمه تعالی بیوگرافی دکتر نعمت ا... عطائی استاد تمام ، متخصص بیماری های کودکان و نوزادان ، فوق تخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری کودکان و نوجوانان تاریخ: 1397.03.07 در سال 1332 در شهر خرم دره *( استان زنجان) متولد شد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در دبستان کوشش خرم دره ، تحصیلات متوسطه در دبیرستان سعدی خرم دره، شرکت در کنکور سراسری درسال 1352 و قبولی در رشته پزشکی دانشگاه تهران، وارد دانشکده پزشکی شد. پس از 7 سال تلاش مداوم در نهایت در سال 1359 موفق به اخذ درجه دکترای پزشکی ازدانشگاه تهران گردید. بدلیل محرومیت مضاعفی که در منطقه وجود داشت، برای خدمت به مردم محروم منطقه وکمک به زدودن آثارعقب ماندگی های بجا مانده در چهره شهر و روستاها به زادگاهش برگشت. ایشان پس از استخدام در سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان زنجان در آبان ماه 1359 و همزمان باگذراندن دوره یکساله طرح خارج از مرکز ویژه پزشکان ، در انجام فعالیت های اجتماعی با هدف احقاق مطالبات مردم و استقرار برخی امکانات درمانی مورد نیاز شهروندان از قبیل باز سازی درمانگاه اصلی شهر، راه اندازی درمانگاه شبانه روزی در خرم دره ، پیگیری 4 ساله موضوع انتقال بیمارستان در دست ساخت خیریه وقت شرکت صنعتی مینوی خرم دره با حکم جناب آقای دکترعلی نوبخت معاون محترم درمان وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مسئول انتقال بیمارستان مذکور به وزارت متبوع ، پیگیری موضوع تاسیس شهرک صنعتی در شهر خرم دره تا مرحله تصویب آن توسط هیئت محترم وزیران دولت وقت و مستقر شدن شهرک صنعتی مذکور در شهر خرم دره و برخی اقدامات دیگر، لحظه ای درنگ ننمود. بدلیل نیازی که احساس می شد، مجددا با شرکت در امتحانات پذیرش دستیار تخصصی و قبولی در رشته تخصصی کودکان ، دوره دستیاری کودکان را بین سالهای 1361 لغایت 1364 در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شروع نمود . پس از اخذ دانشنامه تخصصی در طب کودکان و بازگشت مجدد به زادگاه اش و متعاقب اتمام دوره شش ساله تعهد آموزشی، درآبان ماه 1369 بعنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل و در مرکز طبی کودکان مشغول انجام وظیفه شد. ایشان تحصیلات تکمیلی خود را در رشته فوق‌تخصصی نفرولوژی (کلیه) کودکان در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران( مرکز طبی کودکان) در سال 1374 شروع و در سال 1376 به پایان رساند. در سال1383 با تصویب هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی تهران به مرتبه دانشیاری و در سال 1388 به مرتبه استادی ارتقاءیافت. در سال 1392 با یاری پروردگار یکتا با پیگیری های مستمر و با حمایت مسئولین محترم وقت دانشگاه علوم پزشکی تهران، در دویست و بیست چهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورخه 23/2/1392 اساسنامه تاسیس مرکز تحقیقات بیماری های مزمن کلیه در کودکان با اهداف توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم بیماری های مزمن کلیه در کودکان و انجام پژوهش های بنیادی و... مورد موافقت اصولی قرار گرفت. در نهایت ایشان موفق شدند در راستای اهداف مذکور با پی گیری های مستمر، مرکز فوق الذکر را در مرکز طبی کودکان راه اندازی نموده و با حکم ریاست محترم وقت دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان اولین رئیس مرکز تحقیقات بیماری های مزمن کلیه در کودکان مدیریت مرکز مذکور را برعهده بگیرند. یکی از اقدامات اساسی که می توانست غبار محرومیت را از چهره شهر خرم دره و دیگرشهر ها و روستاهای همجوار پاک نماید ، موضوع ارتقاء شهر خرم دره به بخشداری و سپس ارتقاء آن به فرمانداری بود. ایشان برای محقق شدن این خواسته دیرینه مردم منطقه از سال 1350 لغایت تاکنون، در کنار فعالیت های درمانی ، آموزشی و پژوهشی ، لحظه ای درنگ ننموده و همگام با مردم آگاه و فکور منطقه وتشویق آنان به حمایت از کاندیداهای دلسوز و مردمی برای راهیابی آنها به مجلس شورای اسلامی، مراجعه حضوری با معتمدین شهر به مسئولین محترم وقت در وزارت خانه های مختلف، مکتوب نمودن و به امضا ء رساندن مطالبات مردم منطقه و مطرح نمودن درخواست های آنها در جلسات مربوطه ، نوشتن مقالات متعدد و به چاپ رساندن آنها در روز نامه ها و... همچنان، به پیگیری مطالبات اهالی، با همراهی و همیاری کم نظیر نخبگان و دیگر اقشارجامعه ادامه دادند . در نهایت با تداوم پیگیری ها و با همت والا و تلاش مجدانه مردم، شرایط برای ارتقا ء شهر خرم دره به بخش در مهر ماه 1367 و ارتقا ء بخش خرم دره به فرمانداری در سال 1376 فراهم گردید . با استقرار ارگانهای فوق الذکر مردم منطقه آثار روح بخش و دلگرم کننده توسعه ، پیشرفت و رشد همه جانبه و نیز زدوده شدن آثار محرومیت ها در شهرستان خرم دره ، در همه عرصه های زندگی را با چشم خود مشاهده نموده و می نمایند. از دیگر فعالیت های قابل ذکر، می توان به شرکت ایشان در برنامه های متعدد پزشکی در شبکه های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بعنوان پزشک فوق تخصص بیماریهای کلیه کودکان اشاره نمود. مواردی چون مستند برگشت ادراری در کودکان در برنامه ”سرخ وسفید“ ، شب ادراری در کودکان، عفونت دستگاه ادراری در کودکان ، پرفشاری خون در کودکان و تفسیر منحنی های استاندارد فشار خون که برای اولین باردرایران توسط ایشان وهمکاران برای کودکان ایرانی تدوین شده، ازموارد مورد بحث قرار گرفته در این برنامه ها بوده است. *[خرم دره در حال حاضر یکی از شهرستان های استان زنجان ( معروف به نگین سرسبز استان زنجان) می باشد ، شهری استوار بر جاده ابریشم که طبق آخرین کاوش‌های باستان شناسی و به استناد آثار تاریخی کشف شده در این شهر، قدمت آن 8000 سال اعلام شده است و از معدود مراکز شناخته شده پیش از تاریخ در ایران است که می‏‌تواند اطلاعات مهمی را در خصوص پیش از تاریخ شمال‌غرب فلات ایران، ارائه نماید ] . ایشان ضمن باقی ماندن در کنارمردم همچنان به فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و درمانی در دانشگاه ادامه دادند که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود. آثار علمی و تالیفات 1- به چاپ رساندن بیش از 57 مقاله تحقیقی در نشریات معتبر داخلی و بین‌المللی به زبان انگلیسی ** 2- به چاپ رساندن 19 مقاله تحقیقی در طب نفرولوژی کودکان در نشریات معتبر داخلی و به زبان فارسی همراه با خلاصه مقاله به زبان انگلیسی * 3- مجری بیش از30 طرح تحقیقاتی در طب نفرولوژی کودکان در دانشگاه علوم پزشکی تهران 4- مشارکت در تالیف حداقل 3 کتاب دررابطه با طب اطفال و بیماری های کلیه در کودکان 5- راه اندازی مرکز تحقیقات بیماری های مزمن کلیه در کودکان که پس از تصویب اساسنامه تاسیس آن در دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورخه 1392.02.23 فعالیت آن با اهداف توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم بیماری های مزمن کلیه در کودکان و انجام پژوهش های بنیادی شروع و در حال حاضر این فعالیت ها با قوت ادامه دارد. 6- تدوین نوموگرام (منحنی) های استاندارد فشار خون ویژه کودکان ایرانی برای اولین بار در سطح کشور. نتایج نهائی این مطالعه اپیدمیولوژیک که در قریب به 17000 کودک ایرانی و قرار گرفته در محدوده سنی 1 ماه تا 18 سال طی 10 سال تلاش مداوم، در سه فاز با رعایت استاندارد های بین المللی انجام شد ، در مجله بین المللی ـ Journal of Human Hypertension در سال 2015 به چاپ رسید. این نوموگرام ها پس ازمنحنی های استاندارد تدوینی در ایالات متحده آمریکا و آلمان ، سومین مطالعه بزرگ در سطح جهان در رابطه با استاندارد های تدوین شده برای فشارخون در کودکان می باشد. نتایج این مطالعه در گروه سنی مذکور، می تواند در بی نیاز نمودن پزشکان کشورمان و نیز دیگر گروهای پیگیر سلامت کودکان در ایران ، به استاندارد های فشار خون دیگر کشورها ،کمک کننده باشد . به عبارت دیگرمقایسه میزان فشارخون سیستولیک و دیاستولیک اندازه گیری شده در کودکان با این منحنی ها، به عنوان منحنی های استاندارد فشار خون در کودکان ، می تواند در تشخیص پرفشاری خون احتمالی در کودکان ایرانی مورداستفاده قرار گیرد. 7- طراحی سامانه ثبت آمار کودکان مبتلا به نارسائی مزمن کلیه (Registery) در محدوده سنی 3 ماه تا 18 سال برای اولین بار درایران و در سطح کلیه استانها) به آدرس الکترونیکی ( *http//iprcrf.tums.ac.ir با عنوان Iranian National Registery Data on Pediatric Chronic Renal Failure ، که با ثبت اطلاعات بیش از 1247 بیمار مبتلا به نارسائی مزمن کلیه در سراسر ایران، گزارش نهائی آن به معاونت محترم پژوهشی دانشگاه ارائه و مورد تایید قرار گرفت. نتایج این طرح نشان دهنده بالا بودن شیوع ناهنجاری های مادرزادی دستگاه ادراری و کلیه به عنوان عامل ایجاد کننده نارسائی مزمن کلیه در کودکان ایرانی بود. *iprcrf: Iranian Pediatric Registery Chronic Renal Failure 8- راه اندازی فاز دوم Registry یا سامانه ثبت آمار کودکان زیر 18 سال و مبتلا به بیماری های مزمن کلیه در سطح کشور که امید می رود با حمایت مسئولین محترم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، بویژه از نظر نیروی انسانی و... ایشان بتوانند به اهداف از قبل تعیین شده نزدیک شوند. 9- استاد راهنما و یا مشاور بیش از 81 پایان نامه دکتری پزشکی، تخصصی و فوق تخصصی در طب کودکان مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی به زبان انگلیسی ** 1. Neamatollah Ataei, Mostafa Hosseini, Masoud Beikpour , Fatemeh Ataei , Hosein Bloori Jirandeh, Behnaz Bazargani, Mahmoud Yousefifard , *Arash Abbasi. Etiology and Outcome of Chronic Kidney Disease in Iranian Children. Int J Pediatr; Vol.4, No7, Serial No.31, Year. 2016, Page: 2105-2112. Download 2. Mostafa Hosseini , Masoud Baikpour, Mahmoud Yousefifard, Mehdi Yaseri , Mohammad Fayaz , Hoda Shirafkan, Arash Abbasi, Hadi Asady , Faezeh Javidilarijani, Behnaz Bazarni, *Neamatollah Ataei. Blood Pressure Nomograms by Age and Weight for Iranian Children and Adolescents International Journal of Pediatrics .Vol.4 N.7, Serial No.31, Year. 2016 Pages: 2153-2166. Download 3. Ataei N, Hosseini M, Fayaz M, Navidi I, Taghiloo A, Kalantari K, Ataei F. Blood pressure percentiles by age and height for children and adolescents in Tehran, Iran. .Journal of Human Hypertension 2016 Apr; 30(4):268-77. Download 4. Faezeh Javadilarijani, Amirhossein Ahmadpanah, Farnia Javadilarijani, Leila Seddigh, Seyed Majid Moosavi Movahhed, Mohammad Arefi, Neamatollah Ataei, Mastaneh Moghtaderi. Histopathologic Characteristics of Steroid-Resistant Nephrotic Syndrome in Children in Iran J Ped. Nephrology 2015; 3(3):100-103. Download 5. Sharifi H , Minaie MB , Qasemzadeh MJ , Ataei N , Gharehbeglou M , Heydari M J Evid Topical use of Matricaria recutita L (Chamomile) Oil in the Treatment of Monosymptomatic Enuresis in Children: A Double-Blind Randomized Controlled Trial. Based Complementary Altern Med. 2015 Sep 30. pii: 2156587215608989. [Epub ahead of print] Download 6. *Ataei N, Bazargani B, Ameli S, Madani A, Javadilarijani F, Moghtaderi M, Abbasi A, Shams S, Ataei F. Early detection of acute kidney injury by serum cystatin C in critically ill children. Pediatr Nephrol, Vol.29, No.1, Year. 2014. Download 7. Nilofar Hajizadeh, Faezeh Javadi Laijani, Mastaneh Moghtaderi, Neamatollah Ataei, and Farahnak Assadi. A Treatment Algorithm for Children with Lupus Nephritis to Prevent Developing Renal Failure. Int J Prev Med. 2014 Mar;5(3):250-5, Year. 2014. Download 8. Hosseini M , Navidi I , Hesamifard B , Yousefifard M , Jafari N , Poorchaloo SR ,* Ataei N . Weight, height and body mass index nomograms; early adiposity rebound in a sample of children in tehran, iran. Int J Prev Med. 2013 Dec; 4(12):1414-20. Download 9. Ameli S, Zenker M, Zare-Shahabadi A, Esfahani ST, Madani A, Monajemzadeh M, Bazargani B, Ataei N, Hajezadeh N, Rezaei N.Nefrologia. Novel NPHS1 Gene Mutation in an Iranian Patient with Congenital Nephrotic Syndrome of the Finnish Type. 2013; 33(5):747-9. Download 10. Sonbol Ameli , Mojgan Mazaheri , Ameneh Zare-Shahabadi , Fatih Ozaltin , Fahimeh Asgarian , Maryam Monajemzadeh , Behnaz Bazargani , Nematollah Ataei , Niloofar Hajezadeh , Abbas Madani , Taher Esfahani , Anna Isaian , Martin Zenker , Nima Rezaei. NPHS2 gene mutation in an Iranian family with familial steroid-resistant nephrotic syndrome. Nefrologia 2012; 32(5):674-6. Download 11. Seyed Taher Esfahani, Abbas Madani, Fahimeh Asgharian, Neamatollah Ataei, Azadeh Roohi, Mastaneh Moghtaderi, Parvin Rahimzadeh, Mohammad-Hasan Moradinejad .Clinical course and outcome of children with steroid-sensitive nephrotic syndrome. Pediatr Nephrol. 2011 Jul; 26(7):1089-93. Download 12. Nikfar R, Khotaee G, Ataee N, Shams S, Nikfar R , Khotaee G, Ataee N, Shams S. Usefulness of procalcitonin rapid test for the diagnosis of acute pyelonephritis in children in the emergency department. Pediatr Int. 2010 Apr; 52(2):196-8. Download 13. *Ataei N, Madani A, Esfahani ST, Sina A, Kajbafzadeh A, Monajemzadeh M, Ataei F. An infant presenting with a non-functional kidney on dimercaptosuccinic acid scan: question. Pediatr Nephrol (2010) 25:253; 255. 14. *Ataei N, Madani A, Esfahani ST, Sina A, Kajbafzadeh A, Monajemzadeh M, Ataei F. An infant presenting with a non-functional kidney on dimercaptosuccinic acid scan: answer. Pediatr Nephrol (2010) 25:257; 260, Vol.25, No.2, Year. 2010, Page: 257-60. Download 15. Milani Hosseini S.M, *Ataei N, Khalafi F, Sheikhvatan M. Incidence of urinary tract infection in neonates with septicemia: a prospective study Minerva pediatrica. Minerva Pediatrica 2010 October; 62(5):431-6. Download 16. M Hosseini, *N Ataei, A Aghamohammadi, M Yousefifard, Sh Taslimi, F Ataei. The Relation of Body Mass Index and Blood Pressure in Iranian Children and Adolescents Aged 7- 18 Years Old Iranian. Iran J Public Health. 2010; 39(4):126-134. Download 17. Milani Hosseini S M, *Ataei N, Darabi B, Jannati J, Mehdizadeh M, Sheikhvatan. Ultrasonographic diagnosis of urinary tract anomalies in neonates: a study among Iranian children. Minerva Pediatrica 2010 June; 62(3):261-5. Download 18. Kajbafzadeh AM, Baradaran N, Sadeghi Z, Tourchi A, Saeedi P, Madani A, Ataei N, Taghavinejad AM, Mohsseni MJ. Vesicoureteral reflux and primary bladder neck dysfunction in children: urodynamic evaluation and randomized, double blind, clinical trial on effect of α-blocker therapy. The Journal of Urology, Volume 184, Issue 5, November 2010, Page 2133. Download 19. Naseri Mitra, Madani Abbas, Ataei Nematollah. Correlation between prognosis and response to treatment in children with FSGS. Acta Medica Iranica 2009; 47(2): 93-96. Download 20. Milani Hosseini S.M, *Ataei N, Sharifzadeh M, Khotaei Gh T. Urine culture obtained from bag specimens and suprapubic aspiration in neonates. Journal: Journal of Pediatric Infectious Diseases. Vol.4, No.3, Year. 2009, Page 289-293. Download 21. *Ataei N, Hosseini M, Iranmanesh M, Ataei N, Hosseini M, Iranmanesh M. The relationship of body mass index and blood pressure in Iranian children 7 years old. J Trop Pediatr. 2009 Oct; 55(5):313-7. Download 22. Fahimi D, Mohajeri S, Hajizadeh N, Madani A, Esfahani ST, Ataei N, Mohsseni P, Honarmand M. Comparison between fractional excretions of urea and sodium in children with acute kidney injury. Pediatric Nephrology, Vol.24, No.12, Year. 2009, Page 2409-12. Download 23. Nakysa Hooman, Seyed-Taher Esfahani, Masoumeh Mohkam, Ali Derakhshan, Alaleh Gheissari, Shams Vazirian, Fakhrossadat Mortazavi ||, Fatemeh Ghane-Sherbaff, Behnaz Falak-Aflaki, Hasan Otoukesh, Abbas Madani, Mostafa Sharifian-Dorcheh, Ali Mahdavi,Mohamad Esmaeile, Mitra Naseri, Afshin Azhir, Alireza Merikhi,Parvin Mohseni, Neamatollah Ataei, Mohamad-Hossein Fallahzadeh,Mitra Basiratnia, Ghamar Hosseini-Al-Hashemi. The outcome of Iranian children on continuous ambulatory peritoneal dialysis: the first report of Iranian National Registry. Arch Iran Med. 2009 Jan;12(1):24-28. Download 24. Esfahani S.T, Madani A, Ataei N, Nadjafi M, Mohseni P, Allahverdi B, Haddadi M. Upper Gastrointestinal Disorders in Children with End -Stage Renal Disease. Acta Medica Iranica 2009; 47(1): 46-50. Download 25. *N Ataei, B Safaian, A Madani, S T Esfahani, F Ataei. The importance of 99m-TcDMSA renal scintigraphy in evaluation of renal lesions in children with acute pyelonephritis. Acta Medica Iranica 2008. 46(5):399-404. Download 26. *Neamatollah Ataei, Manijeh Haydarpour, Abbas Madani, Seyed Taher Esfahani, Niloufar Hajizadeh, Mohammad Hasan Moradinejad, Taghi Gholmohammadi, Shahriar Arbabi, Marzieh Haddadi. Outcome of lupus nephritis in Iranian children: prognostic significance of certain features. Pediatr Nephrol, Vol.23, No.5, Year. 2008, Page: 749-55. Download 27. ST. Esfahani, M R Hamidian, A. Madani, Neamatollah Ataei, P Mohseni, M Roudbari, N Hajizadeh, M Haddadi. Serum trace elements in children on maintenance hemodialysis. Acta Medica Iranica, 45(5): 351-354; 2007. Download 28. Nakysa Hooman, Abbas Madani, Mostafa Sharifian Dorcheh, Ali Mahdavi, Ali Derakhshan, Alaleh Gheissari, Seyed Taher Esfahani, Hassan Otoukesh, Masoumeh Mohkam, Mohammad Hossein Falahzadeh, Ghamar Hosseini Al Hashemi, Afshin Azir, Alireza Merikhi, Fatemeh Golikhani, Elahe Latif, Shirin Karimi, Talieh Zakavat, Parvin Mohseni, Neamatollah Ataei, Azar Nickavar, Mitra Basiratnia. Fungal Peritonitis in Iranian Children on Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis A National Experience. Iranian Journal of Kidney Diseases, Volume 1, Number 1, July 2007. Download 29. *Neamatollah Ataei, F Sayari-Fard, A Madani, ST Esfahani, F Ataei. Scintigraphic screening in the detection of renal scarring in siblings of children with primary reflux. Acta Medica Iranica 2007. 45(3):219-226. Download 30. Esfahani ST, Hamidian MR, Madani A, Neamatollah Ataei, Mohseni P, Roudbari M, Haddadi M. Serum zinc and copper levels in children with chronic renal failure. Pediatr Nephrol (2006) 21: 1153; 1156. Download 31. Abbas Madani, Kambiz Ghasemi, Neamatollah Ataei, Seyed Taher Esfahani, Parvin Mohseni, Marzieh Haddadi. Thoracic ectopic kidney in association with diaphragmatic hernia and respiratory symptoms. (2006) 5(2), 69-72 Download 32. *Neamatollah Ataei, Abbas Madani, Reza Habibi, Mosa Khorasani. Evaluation of acute pyelonephritis with DMSA scans in children presenting after the age of 5 years. Pediatr Nephrol (2005) 20:1439; 1444. Download 33. *Neamatollah Ataei, Abbas Madani, Seyed Taher Esfahani, abdolmohammad Kejbafzadeh, Omid Ghaderi, Said Jalili, Bita Sharafi. Screening for vesicoureteral reflux and renal scars in siblings of children with known reflux. Pediatr Nephrol (2004) 19:1127; 1131. Download 34. ST. Esfahani, A. Madani, Neamatollah Ataei, AN. Tehrani, P. Mohseni, Z. Ghanbari. Sensorineural hearring loss in children with end stage renal disease. Acta Medica Iranica. 2004; 42(5): 375-378. Download 35. *Neamatollah Ataei. Letter to Editor. Reply to the letter from M. Bald. Pediatr Nephrol (2004) 19:818. Download 36. *Neamatollah Ataei, Asghar Aghamohammadi, Effat Yousefi, Mostafa Hosseini, Keramat Nourijelyani, Mehdy Tayebi, Gholamhasan Khorasani, Arash Chavoshian, Mohsen Hosseini, Mohammad Yousefi. Blood pressure nomograms for school children in Iran. Pediatr Nephrol (2004) 19:164; 168. Download 37. Abbas Madani , Daryoush Fahimi, Seid Taher Esfehani, Parvin Mohsseni, Nematollah Atayee, Mahmood Ahmadi, Fatemeh Elmi, Marziyeh Haddadi. Glomerular disease in Iranian children: clinico-pathological correlations. Download Pediatric Nephrology September 2003; Vol 18, Issue 9, pp 925-928. Download 38. Monajemzadeh M, Tayari N, Najafi M, Madani A, Mahjoub F, Esfahani ST, Ataei N, Ashtiani MT, Mohseni P, Shams S. Pseudomelanosis duodeni in a child with chronic renal failure. , Saudi J Kidney Dis Transplant 2008; 19(4):645-646. Download 39. *Neamatollah Ataei, Abbas Madani, Seyed Taher Esfahani, abdolmohammad Kejbafzadeh, Majid Kamali , Amir Safa. Vesicoureteral reflux screening in siblings of children with urinary tract infection and reflux. Acta Medica Iranica, 2003; 41(4): 238-243 . Download 40. Abbas Madani, *Neamatollah Ataei, Seyed Taher Esfahani. Methylprednisolone Pulse Therapy in Management of Non-Responder Nephrotic Syndrome. Acta Medica Iranica, Vol.37, No.3, Year. 1999; pp 161-164. Download 41. Monajemzadeh M, Hesami M, Shahsiah R, Vasei M, Hooshmand S, Tanzifi P, Hajizadeh N, Ataei N, Mehrkash M Javadi Larijani F, Moghtaderi M, Bazargani B, Khorvash R, Soleimanifar N. Angiotensin-Converting Enzyme Gene Polymorphism in Children with Idiopathic Nephrotic Syndrome, Effect on Biopsy Findings. Fetal Pediatr Pathol. 2017 May 8:1-11. doi: 10.1080/15513815.2017.1287229. Download [Epub ahead of print] 42.Ataei N, Baikpour M, Hosseini M, Yousefifard M, Fayaz M, Ataei F, Abbasi A. Blood Pressure Nomograms for Children and Adolescents by Age and Body Mass Index in Tehran, Iran. Iran J Public Health. 2017; 46(3):368-379. Download 43. Nakhjavan-Shahraki B, Yousefifard M, Ataei N, Baikpour M, Ataei F, Bazargani B, , Abbasi A, Ghelichkhani P, Javidilarijani F, Hosseini M. Accuracy of cystatin C in prediction of acute kidney injury in children; serum or urine levels: which one works better? A systematic review and meta-analysis. BMC Nephrol. 2017 3; 18(1):120. doi: 10.1186/s12882-017-0539-0.Download 44. Hosseini M1, Kelishadi R , Yousefifard M , Qorbani M , Bazargani B, Heshmat R, Motlagh ME, Mirminachi B, Ataei N. Height-adjusted percentiles evaluated central obesity in children and adolescents more effectively than just waist circumference. Acta Pediatr. 2017 Jan; 106(1):112-119. doi: 10.1111/apa.13622. Epub 2016 Nov 17. Download 45. Ataei F, Neshandar Asli I, Masoumeh Mohkam M , Hosseinzadeh S, Ataei N Ghavi A , Yousefifard M, Oraii A, Hosseini M. Diagnostic Value of Technetium-99m-Dimercaptosuccinic Acid Scintigraphy in Prediction of Vesicoureteral Reflux in Children with First-time Febrile Urinary Tract Infection . Int J Pediatr, Vol.5, N.11, Serial No.47, Nov. 2017 Pages: 1787-1794 Download 46. Ataei F, Yousefifard M, Ataei N, Oraii A, Hosseini M. Prognostic value of 99mTc-sestamibi single photon emission computed tomography (SPECT) in cardiac event; a systematic review and meta-analysis. Emergency 2017 Number: em-11-17 In Press Download 47. Hosseini M , Yousefifard M , Ataei N , Oraii A , Mirzay Razaz J , Izadi A . The efficacy of probiotics in prevention of urinary tract infection in children: A systematic review and meta-analysis. J Pediatr Urol. 2017 Oct 9. pii: S1477-5131(17)30398-4. Download 48. Hosseini M, Motlagh ME, Yousefifard M, Qorbani M,Ataei N, Asayesh H, Yaseri M, Mohammadi R, Baikpour M, Abbasi A,Kelishadi R. Neck Circumference Percentiles of Iranian Children and Adolescents:TheWeight Disorders Survey of CASPIAN IV Study. Research Article Published online 2017 July 29. Doi: 10.5812/ijem.13569. Download 49. Hosseini M,, Kelishadi R, Yousefifard M , Mostafa Qorbani M4, Bazargani B Heshmat R, Motlagh ME, MirminachiB , Ataei N. Height-adjusted percentiles evaluated central obesity in children and adolescents more effectively than just waist circumference. Acta Pædiatrica by John Wiley & Sons Ltd 2017 106, pp. 112 119 ISSN 0803-5253. Download 50. Hosseini M, Roya KelishadiR, Masoud M, Ataei N, Qorbani M, Yousefifard M, Heshmat R, Mohammad-Esmail Motlagh ME, Behnaz Bazargani B, Abbasi A, Mohammad K . Age-Period-Cohort Analysis of Obesity and Overweight in Iranian Children and Adolescents Int J Endocrinol Metab. In Press (In Press):e13561.Published online 2017 July 30. doi: 10.5812/ijem.13561 Download. 51. Ataei N, Ameli S, Yousefifard M, Oraei A, Ataei F, Bazargani B, Abbasi A, Hosseini M Urinary Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) and Cystatin C in Early Detection of Pediatric Acute Kidney Injury; a Diagnostic Accuracy Study. Emerg (Tehran). 2018; 6(1):e2. Epub 2018 Jan 12. PMID: 29503827 Download 52. Hosseini M, Yousefifard M, Ataei N, Oraii A, Mirzay Razaz J, Izadi A . The efficacy of probiotics in prevention of urinary tract infection in children: A systematic review and meta-analysis J Pediatr Urol. 2017 Dec;13(6):581-591 Download 53.Yaseri M , Afarideh M , Hosseini M, Yousefifard M , Rafei A , Koohpayehzadeh J , Asgari F, Etemad K , Gouya MM , Noshad S , Bagheri M , Ataei N. Zero and Five End-Digit Preference and Blood Pressure Quality of Care Revisited. Arch Iran Med. 2017 Oct; 20(10):633-639. Download 54. Neamatollah Ataei, Mostafa Hosseini, Mahmoud Yousefifard, Alireza Oraii, Fatemeh Ataei, Arash Abbasi, Neda Raeessi, Mastaneh Moghtaderi, Behnaz Bazargani. Seroprevalence of Hepatitis B and C Virus Infection in Children with Chronic Kidney Diseases; A Historical Cohort Study. Int J Pediatr, Vol.6, N.1, Serial No.49, Jan. 2018; Pages: 6911-6917 Download 55. Hosseini M, Motlagh ME, Yousefifard M, Qorbani M, Ataei N, Asayesh H, Yaseri M, Mohammadi R, Baikpour M, Abbasi A, Kelishadi R. Neck Circumference Percentiles of Iranian Children and Adolescents: The Weight Disorders Survey of CASPIAN IV Study. Int J Endocrinol Metab. 2017 Jul 29; 15(4):e13569. doi: 10.5812/ijem.13569. eCollection 2017 Oct. Download 56. Hosseini M, Kelishadi R, Baikpour M, Ataei N, Qorbani M, Yousefifard M, Heshmat R, Motlagh ME, Bazargani B, Abbasi A, Mohammad K. Age-Period-Cohort Analysis of Obesity and Overweight in Iranian Children and Adolescents. Int J Endocrinol Metab. 2017 Jul 30; 15(4):e13561. doi: 10.5812/ijem.13561. eCollection 2017 Oct. Download 57. Abbas Madani, Seyed-Taher Isfahani, Nahid Rahimzadeh, Seyed-Mohammad Fereshtehnejad, Rozita Hoseini, Mastaneh Moghtaderi, Parvin Mohseni, Nematollah Ataiee . Effect of Levamisole in Steroid-Dependent Nephrotic Syndrome IJKD 2010; 4:292-6 www.ijkd.org. Download مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی به زبان فارسی همراه با خلاصه ، به زبان انگلیسی* 1-*نعمت ا... عطائی، بارانک صفائیان، عباس مدنی ، سید طاهر اصفهانی، فاطمه عطائی. ارزیابی تغییرات پارانشیم کلیه با استفاده از اسکن DMSA و بررسی رابطه آن با برخی پارامترهای بیولوژیک در کودکان مبتلا به پیلونفریت حاد. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 67 ، شماره 2، صفحات131-125 سال1388 Download 2- عطائی نعمت ا...* ، آقامحمدی اصغر، ضیایی وحید، حسینی مصطفی، دهسرا فرزین، رضانژاد علی اصغر شیوع پرفشاری خون در دانش آموزان در محدوده سنی 13 تا 18 سال در ایران. مجله بیماریهای کودکان ایران: پاییز 1386، دوره 17 شماره 2 ویژه نامه پاییز ; از صفحه 237 تا صفحه 242. Download 3- هومان هاشمیان، پرویز طباطبایی، سید احمد سیادتی، نعمت‌ا... عطائی .اهمیت پروگنوستیک اسکن DMSA در کودکان مبتلا به عفونت دستگاه ادراری و بستری در بیمارستان مرکز طبی کودکان. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران جلد 66 شماره 9 صفحات 652-657 سال1387 Download 4- سید طاهر اصفهانی ، عباس مدنی ، مریم تشویقی ، نعمت ا... عطائی ، پروین محسنی .علل نارسائی پیشرفته کلیه در کودکان. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران جلد 57 شماره 4 صفحات 33-40 سال 1378 Download 5- عباس مدنی، سیدطاهر اصفهانی، ناهید رحیم‌زاده، نعمت‌ا... عطائی، پروین محسنی، مستانه مقتدری، مرضیه حدادی. تجویز لوامیزول در جلوگیری از عود سندرم نفروتیک وابسته به استروئید مجله دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران جلد 66 شماره 2 صفحات 107-102 Download 6- * دکتر نعمت ا... عطائی، دکتر آذر تاجدالدینی، دکتر مجید هنرمند ، دکتر عباس مدنی، دکترسید طاهر اصفهانی، دکتر علی نیکخواه، دکتر پروین محسنی، دکتر مرضیه سلطانی. بررسی پی آمد بالینی گلومرولونفریت حاد متعاقب عفونت استرپتوکوکی در کودکان ایرانی مجله بیماریهای کودکان ایران تابستان 1385 ، دوره 16 ، شماره 2 از صفحه 195 تا صفحه 200 Download 7- *نعمت ا... عطائی ، عباس مدنی، بهناز فلک الافلاکی. بررسی سیر بالینی، ریسک فاکتورهای عود و پیامد طولانی مدت کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک اولیه، مرکز طبی کودکان .مجله دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران سال شصت و یکم، شماره 4 سال 1382 صفحات 319-308 Download 8- *نعمت ا... عطائی ، سیدمحمد میلانی حسینی، فرزاد کمپانی. سنتی گرافی زود هنگام قشر کلیه با استفاده از اسکن DMSA در کودکان مبتلا به پیلونفریت حاد، مرکز طبی کودکان مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سال 1382، دوره 61 ، شماره 2 از صفحه 119تا صفحه 126 Download 9- بررسی بروز ، شدت ریفلاکس و آزردگی پارانشیم کلیه در خواهران و برادران کودکان مبتلا به عفونت دستگاه ادراری همراه با ریفلاکس. *دکتر نعمت ا... عطائی, دکتر فاطمه سیاری فرد, دکتر عباس مدنی, دکترسید طاهر اصفهانی, دکتر عبداالمحمد کجباف زاده، مجله بیماریهای کودکان، سال1384 ، دوره 15، شماره 1، از صفحه 21 تا صفحه 28 Download 10- دکتر عباس مدنی، دکترفاطمه بیرقدار، دکترسید طاهر اصفهانی، دکتر نعمت ا...عطائی، دکتر پروین محسنی، دکتر فاطمه محجوب، مرضیه حدادی. بررسی عوامل موثر در پیش آگهی کودکان مبتلا به نفریت لوپوسی کلاس IV مرکز طبی کودکان، مجله دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1384 دوره 63 شماره 6 از صفحه473 تا صفحه 479 Download 11-* دکتر نعمت ا... عطائی، دکتر عباس مدنی، دکتر احمد حسینی . فاکتور های پروگنوستیک د ر کودکان مبتلا به نفریت لوپوسی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1382 ، جلد 63 ، شماره 3 از صفحه 239 تا صفحه 249 Download 12- عباس مدنی، مرجان شکیبا، نعمت ا... عطائی، سیدطاهر اصفهانی، پروین محسنی. اتیولوژی و سرنوشت End stage renal disease در کودکان تحت همودیالیز مرکز طبی کودکان . مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1384 ، جلد:63 - شماره:1 Download 13- عباس مدنی، * نعمت ا...عطائی، بهناز فلک الافلاکی. مطالعه کلینیکوپاتولوژی و نتایج درمانی در کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک اولیه، مرکز طبی کودکان مجله دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران. سال 1382 ، جلد 61 ، شماره 1 از صفحه 71 تا صفحه 79 Download 14- عباس مدنی, *نعمت ا... عطائی, سیدطاهر اصفهانی، فخرالسادات مرتضوی، پروین محسنی .اثر سیکلوسپورین A در درمان طولانی مدت کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک مقاوم و وابسته به استروئید . مجله دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران. سال 1381 , جلد 60 ، شماره 2 از صفحه 157 تا صفحه 164 Download 15-*نعمت ا... عطائی، فرزاد کمپانی, عباس مدنی، نازیلا رضایی. تعیین میزان گرفتاری پارانشیم کلیه با استفاده از سنتی گرافی قشر کلیه (اسکن( DMSA در کودکان مبتلا به پیلونفریت حاد. مجله دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران. سال 1381 , جلد 60 ، شماره 3 از صفحه 252 تا صفحه 261 Download 16- نکیسا هومن, حسن اتوکش، عباس مدنی، سیدطاهر اصفهانی، مصطفی شریفیان، معصومه محکم،علی مهدوی، پروین محسنی، فاطمه قلی‌خانی، نعمت ا... عطائی ، پروین محسنی ، فاطمه قلیخانی، الهه لطیف. بررسی اپیدمیولوژیک کودکان تحت دیالیز صفاقی مزمن در سه بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر(ع)، مفید و مرکز طبی از سال 1372 لغایت 1383 . مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران بهار 1387 ، دوره پانزدهم شماره 58 از صفحه 207 تا صفحه 214 Download 17- عباس مدنی, زهرا پور نصیری، عبدالمحمد کجباف زاده ، نعمت ا... عطائی، پروین محسنی، سید طاهر اصفهانی. یافته‌های یورودینامیک در 133 کودک مبتلا به عفونت‌های مکرر ادراری. مجله دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران. سال 1386 ، جلد 65 ، شماره 6 از صفحه 48 تا صفحه 53 Download 18- سیدطاهر اصفهانی، عباس مدنی، مستانه مقتدری، نعمت‌ا... عطائی، پروین محسنی، نیلوفر حاجی‌زاده، ناهید رحیم‌زاده، مرضیه حدادی .بررسی سرانجام ده ساله کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک حساس به استروئید. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال 1386 ، دوره 65 ، شماره 12 از صفحه 41 تا صفحه 47 Download 19- *نعمت ا... عطائی، کاوه خردمند،عباس مدنی، پروین محسنی، سیدطاهر اصفهانی، احمد خداداد، اصغر رامیار، جلاال الد ین مهدوی روشن . اهمیت برخی فاکتور های پیشگوئی کننده در کودکان مبتلا به سندرم همولیتیک یورمیک. * دانشگاه علوم پزشکی تهران. سال 1383 ، جلد 62 ، شماره 11 از صفحه 888 تا صفحه 893 Download برخی از سخنرانی ها ی ارائه شده از طرف ایشان در کنگره های داخل و خارج از کشور 1. Incidence and severity of vesicoureteral reflux in siblings of Children with known reflux. چهل و دومین کنگره انجمن کلیه اروپا - انجمن دیالیز و پیوند اروپا (ERA-EDTA ) استانبول- ترکیه 7-4 ژو.ئن سال 2005 ، چاپ شده در کتاب Nephrology Dialysis Transplantation Volume 20 ( June 2005) Supplement 5 2. Prevalence of hypertension in junior high school children from Tehran Iran. چهل و سومین کنگره انجمن کلیه اروپا - انجمن دیالیز و پیوند اروپا (ERA-EDTA ) گلاسکو انگلستان . چاپ شده در کتاب Nephrology Dialysis Transplantation Volume 21 (June 2006) Supplement 4 3. Spontaneous bacterial peritonitis in children with nephrotic syndrome. چهل وسومین کنگره انجمن کلیه اروپا - انجمن دیالیز و پیوند اروپا (ERA-EDTA ) گلاسکو- انگلستان 18-15 جولای سال2006 ، چاپ شده در کتابNephrology Dialysis Transplantation Volume 21 (June 2006) Supplement 4 4. Short term outcome and significance of certain prognostic features in children with Hemolytic Uremic Syndrome. چهل وچهارمین کنگره انجمن کلیه اروپا - انجمن دیالیز و پیوند اروپا (ERA-EDTA ) بارسلون - اسپانیا 24-21 ژوئن سال 2007، چاپ شده در کتاب Nephrology Dialysis Transplantation Volume 22 (June 2007) Supplement 6 5- بررسی برخی فاکتورهای پیشگوئی کننده در کودکان مبتلا به نفریت لوپوسی. سازمان ایرانی مجامع بین المللی وزارت امور خارجه، سالن البرز 24 لغایت 28 اردیبهشت ماه سال 84 ، چاپ شده در کتاب کنگره صفحات 225-219 6- بررسی پی آمد بیماران مبتلا به نفریت هناخ شوئن لاین . هجدهمین همایش بین المللی بیماری های کودکان 5 لغایت 10 آبان ماه 85 دانشگاه علوم پزشکی تهران- تالار امام بیمارستان امام خمینی (ره) ، چاپ شده در کتاب کنگره ص 51 7. Use of 99m-Tc Dimercaptosuccinic acid to study patterns of renal damage in siblings of children with VUR. هفدهمین همایش بین المللی بیماری های کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشگاه علوم پزشکی تهران - تالار امام بیمارستان امام خمینی (ره)، چاپ شده در کتاب کنگره ص 112 8- بررسی میزان تغییرات پارانشیم کلیه در اولین اپیزود عفونت دستگاه ادراری در کودکان سمینار عفونت های مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات عفونی 18 لغایت19 بهمن ماه 85 9- رویکرد درمانی در کودک مبتلا به کریز هیپرتانسیون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - سالن همایش های بین المللی ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - سالن همایش های بین المللی ابن سینا . 14 لغایت 8ا اسفند ماه 1385 ، چاپ شده در کتاب کنگره صفحات 156 - 152 سال 10- نقش سنتی گرافی کورتکس کلیه در ارزیابی اسکار، یکسال پس از بروز پیلونفریت حاد در کودکان مجموعه مقالات همایش سالانه تازه‌های طب اطفال و بیست وهشتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب سازمان ایرانی مجامع بین المللی وزارت امور خارجه سالن البرز29 اردیبهشت لغایت 2 خرداد ماه 86 ، چاپ شده در کتاب کنگره صفحات164-160 11. Scintigraphic screening for renal scarring in siblings of children with primary vesicoureteral reflux. 26 لغایت 30مهر ماه 86 نوزدهمین همایش بین المللی بیماری های کودکان، چاپ شده در کتاب کنگره صفحات 54-53 12-. نارسائی حاد کلیه در نوزادان سمینار یک روزه نارسائی حاد کلیه در کودکان و نوزادان انجمن نفرولوژی ایران 11 مرداد 86 لغایت همان روز سالن کنفرانس بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) انجمن نفرولوژی ایران 13- آیا کودکان مبتلا به پیلونفریت حاد با سنتی گرافی نرمال را میتوان از انجام سیستویورتروگرافی معاف نمود ؟ سازمان ایرانی مجامع بین المللی وزارت امور خارجه سالن البرز مجموعه مقالات همایش سالانه تازه‌های طب اطفال و سی امین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب . 26 لغایت 30 اردیبهشت ماه 88 ، چاپ شده در کتاب کنگره صفحات 153-148 14. Renal parenchymal changes in children with acute pyelonephritis using DMSA scan and relationship with certain biologic factors. دانشگاه علوم پزشکی تهران - تالار امام بیمارستان امام خمینی (ره) 16 لغایت 20 مهر ماه 88 بیست و یکمین همایش بین المللی بیماری های کودکان، چاپ شده در کتاب کنگره ص 62 15- مروری بر ریفلاکس وزیکویورترال کنگره سراسری بیماری های کلیه در ارولوژی اطفال دانشگاه علوم پزشکی ایران - سالن همایش های رازی 19 لغایت 21دی ماه ، 86 چاپ شده در کتاب کنگره صفحات 45-31 16- بررسی شیوع هیپرتانسیون در دانش آموزان در محدوده سنی 13 تا 18 سال در تهران مجموعه مقالات همایش سالانه تازه‌های طب اطفال و بیست و نهمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب سازمان ایرانی مجامع بین المللی وزارت امور خارجه سالن البرز 31 فروردین لغایت 4 اردیبهشت ماه 87 ، چاپ شده در کتاب کنگره صفحات 407-404 17. The importance of Tc-99m DMSA renal scintigraphy in evaluation of renal lesions in children with acute pyelonephritis. بیست و یکمین همایش بین المللی بیماری های کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران- تالار امام، بیمارستان امام خمینی (ره) 16 لغایت 20 مهر ماه 88 ، چاپ شده در کتاب کنگره ص 62 18- ارزیابی مهارت ها ی بالینی دستیاران تخصصی طب کودکان درمیزان رعایت استاندارد های مربوط به اندازه گیری فشارخون در اطفال با استفاده از آزمون OSCE . بیست و یکمین همایش بین المللی بیماری های کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران - تالار امام، بیمارستان امام خمینی (ره) 16 لغایت20 مهر ماه 88، چاپ شده درکتاب کنگره ص 3 19- بررسی رابطه بین CRP , ESR و لکوسیتوز در شروع عفونت ادراری تب دار با میزان گرفتاری پارانشیم کلیه در کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران - بیمارستان حضرت رسول (ص) اولین همایش علمی انجمن نفرولوژی کودکان ایران. 16 لغایت 20 مهر ماه 88 ، چاپ شده در کتاب کنگره 20. Characteristics of Iranian children with persistent hypertension seen at a referral center Iranian Journal of Kidney Disease Vol. 3 supplement 1 December 2009 همایش های بین المللی کیش دوازدهمین کنگره بین المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوند کلیه 24- لغایت 27- آذر ماه 88 21- نحوه برخورد با کودک دچار ریفلاکس حالب. کنگره دانستنی های ضروری در ارولوژی اطفال دانشگاه علوم پزشکی ایران سالن همایش های رازی 11 لغایت 13 دیماه 1387 سمت های علمی و اجرائی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زنجان و سرپرست معاونت امور درمان سازمان منطقه‌ای بهداشت، درمان استان زنجان رئیس بیمارستان کودکان تختی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران رئیس مرکز تحقیقات بیماری های مزمن کلیه در کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران مسئول دبیرخانه امور آموزشی مرکز طبی کودکان عضو هیئت بورد امتحانات دانشنامه فوق تخصصی رشته نفرولوژی گروه کودکان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مسئول کمیته امتحانات تخصصی و فوق تخصصی گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران مسئول کمیته پژوهشی انجمن نفرولوژی کودکان ایران عضو هیئت ممتحنه ارتقاء دستیاری گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو شورای سیاستگذاری گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران نماینده معاونت محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در انتقال بیمارستان 114 تختخوابی خیریه شرکت صنعتی مینوی شهرستان خرم دره (بو علی سینای فعلی) پس از 4 سال پیگیری مداوم، که در نهایت بیمارستان مذکور به وزارت متبوع منتقل وپس از قرار گرفتن در ردیف طرح های ملی تلاش ها برای تکمیل و تجهیز آن شروع شد. مسئول بخش نفرولوژی بیمارستان مرکز طبی کودکان مسئول بخش دیالیز صفاقی سرپائی مداوم Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis مرکزطبی کودکان عضو هیئت ممتحنه آزمون پیش کارورزی در رشته بیماری های کودکان شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت مسئول دبیرخانه دفتر آموزش مرکز طبی کودکان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مدیر برنامه کار آموزی و کارورزی بخش داخلی کلیه بیمارستان مرکز طبی کودکان نماینده وزارت بهداشت در تیم ارزشیابی بیمارستانهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیئت ممتحنه آزمون پذیرش دستیارفوق تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی عضو انجمن بین المللی نفرولوژی International Society of Nephrology عضو انجمن نفرولوژی ایران عضوکمیته علمی انجمن نفرولوژی کودکان ایران عضو هیئت تحریریه مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو هیئت تحریریه مجله نفرولوژی کودکان ایران عضو شورای پژوهشی گروه کودکان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو هیئت اجرائی کنگره بین‌المللی بیماریهای کودکان عضو کمیته‌های آموزش و برنامه‌ریزی دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه تغذیه با شیر مادر و بیماریهای اسهالی و عفونت‌های حاد تنفسی عضو شورای مرکزی کمیته پژوهشی گروه کودکان نماینده معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای بازدید از بیمارستانهای آموزشی رابط بیمارستان کودکان تختی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران و همکار طرح بررسی مسائل و مشکلات بیمارستانهای آموزشی با معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مسئول اجرای کد99 بیمارستان کودکان تختی دانشگاه علوم پزشکی تهران مسئول اجرای کد 99 مرکزطبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران مسئول ژورنال کلاب صبحگاهی مرکزطبی کودکان عضو کمیته فرهنگی بیمارستان مرکزطبی کودکان عضو کمیته اورژانس مرکزطبی کودکان عضو کمیته کارورزی و دانشجوئی مرکز طبی کودکان مسئول درمانگاه های شهر خرم دره مسئول طرح سولات شفاهی گروه نفرولوژی برای دانشجویان گروه پزشکی عضو کمیته امتحانات گروه کودکان دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو کمیته مورتالیته بیمارستان مرکز طبی کودکان عضو موسس مرکز تحقیقات ارولوژی اطفال دانشگاه علوم پزشکی تهران مسئول ژورنال کلاب صبحگاهی مرکز طبی کودکان عضو کمیته نفرولوژی مرکز تحقیقات عفونی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی استاد ناظر امتحانات دانشجویان گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو هیئت مدیره انجمن نفرولوژی کودکان ایران
تهرانمطب 1 : خیابان آزادی - خیابان دامپزشکی - بین کارون و جیحون - پلاک 383 - عصر ها ----- مطب 2 : سعادت آباد - سرو غربی - نرسیده به میدان کتاب - خیابان آسمان - نبش آسمان 2 شرقی - پلاک91 - طبقه سوم - واحد 2 روزهای یکشنبه و سه شنبه 3 الی 5 بعد ازظهر