دکتر رضا شعبانیان در حیطه فوق تخصص قلب کودکان و در شهر تهران به آدرس تهران، بزرگراه شهید حقانی, بین چهارراه جهان کودک و میدان ونک, نرسیده به داروخانه جهان کودک, پلاک ٥٩, طبقه ٣, واحد ١٤ مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر رضا شعبانیان را به آسانی دریافت کنید.
دکتر رضا شعبانیان

دکتر رضا شعبانیان

فوق تخصص قلب کودکان

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۷۷۶۰۶
۲۰۵ نفر
اطلاعات تکمیلی

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نفر اول کشوری دانشنامه فوق تخصصی قلب کودکان سال 1391

نفر دوم کشوری دانشنامه تخصصی کودکان سال 1384

نفر سوم امتحان پره انترنی در دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1377

مطب دکتر رضا شعبانیان
تهرانتهران، بزرگراه شهید حقانی, بین چهارراه جهان کودک و میدان ونک, نرسیده به داروخانه جهان کودک, پلاک ٥٩, طبقه ٣, واحد ١٤

انجام اکوکاردیوگرافی، اکوکاردیوگرافی جنین، نوار قلب، هولتر نوار قلب 24 ساعته

جهت تعیین وقت با شماره ها تماس گرفته یا پیام گذاشته شود.

  0937800****
  021-8820****
  کسانی که دکتر رضا شعبانیان را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد کودکان و نوزادان ( اطفال ) سرکار خانم دکتر شادی قاسمی تهرانی فرد

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب دکتر رضا شعبانیان

  تهران، بزرگراه شهید حقانی, بین چهارراه جهان کودک و میدان ونک, نرسیده به داروخانه جهان کودک, پلاک ٥٩, طبقه ٣, واحد ١٤

  مطب دکتر رضا شعبانیان

  تهران، بزرگراه شهید حقانی, بین چهارراه جهان کودک و میدان ونک, نرسیده به داروخانه جهان کودک, پلاک ٥٩, طبقه ٣, واحد ١٤

  0937800****
  021-8820****