دکتر رجبعلی جمشیدی در حیطه متخصص چشم و در شهر اصفهان به آدرس خیابان بزرگمهر - روبروی مسجدالکریم - ساختمان بهشت - طبقه دوم مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر رجبعلی جمشیدی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر رجبعلی جمشیدی

دکتر رجبعلی جمشیدی

متخصص چشم

نوبت دهی
متخصص شماره نظام: ۳۵۶۲۲
۵۲ نفر
شنبه۱۲ اسفند
فردا
یکشنبه۱۳ اسفند
پس فردا
دوشنبه۱۴ اسفند
۳ روز دیگر
سه شنبه۱۵ اسفند
۴ روز دیگر
چهارشنبه۱۶ اسفند
۵ روز دیگر
مطب ساختمان بهشت
اصفهانخیابان بزرگمهر - روبروی مسجدالکریم - ساختمان بهشت - طبقه دوم

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰

  031-3266****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  فردا
  ۱۲ اسفند (فردا)از ساعت ۱۷ الی ۱۸
  پس فردا
  ۱۳ اسفند (پس فردا)از ساعت ۱۷ الی ۱۸
  ۳ روز دیگر
  ۱۴ اسفند (دوشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۱۸
  ۴ روز دیگر
  ۱۵ اسفند (سه شنبه)از ساعت ۱۷ الی ۱۸
  ۵ روز دیگر
  ۱۶ اسفند (چهارشنبه)از ساعت ۱۷ الی ۱۸

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب ساختمان بهشت

  خیابان بزرگمهر - روبروی مسجدالکریم - ساختمان بهشت - طبقه دوم

  031-3266****