دکتر ربابه رجبی در حیطه فوق تخصص قلب کودکان و نوزادان و در شهر تهران به آدرس خیابان قائم مقام - بعد از تقاطع خ مطهری- - خیابان صابری فومنی - پلاک 15 - طبقه چهارم - واحد 13 مشغول به طبابت میباشند. میتوانید از همین سایت نوبت ویزیت دکتر ربابه رجبی را به آسانی دریافت کنید.
دکتر ربابه رجبی

دکتر ربابه رجبی

فوق تخصص قلب کودکان و نوزادان

نوبت دهی
فوق‌تخصص شماره نظام: ۳۳۱۴۷
چهارشنبه۱۵ آذر
امروز
شنبه۱۸ آذر
۳ روز دیگر
دوشنبه۲۰ آذر
۵ روز دیگر
چهارشنبه۲۲ آذر
۷ روز دیگر
دوشنبه۲۷ آذر
چهارشنبه۲۹ آذر
شنبه۰۲ دی
دوشنبه۰۴ دی
اطلاعات تکمیلی

دارای مدرک بورد فوق تخصصی قلب کودکان از دانشگاه تهران

دارای مدرک بورد تخصصی کودکان از دانشگاه شهید بهشتی

شاغل در بیمارستان فوق تخصصی نفت تهران

عضو انجمن قلب کودکان ایران

گذراندن دوره تکمیلی یکساله اکوکاردیوگرافی پیشرفته از راه مری (TEE) در کودکان

فعالیت گسترده تر در زمینه اکوکاردیوگرافی پیشرفته قلب جنین حتی در هفته های خیلی پایین بارداری

مطب فوق تخصصی قلب کودکان، اکو جنین ، اکوکاردیوگرافی از راه مری در کودکا
تهرانخیابان قائم مقام - بعد از تقاطع خ مطهری- - خیابان صابری فومنی - پلاک 15 - طبقه چهارم - واحد 13

از ساعت ۴-٨بعداز ظهر

  0938936****
  021-8853****
  لطفاً روز ویزیت خود را انتخاب نمایید:
  امروز
  ۱۵ آذر (امروز)از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۳۰
  ۳ روز دیگر
  ۱۸ آذر (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۵ روز دیگر
  ۲۰ آذر (دوشنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  ۷ روز دیگر
  ۲۲ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۳۰
  ۲۷ آذر (دوشنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  ۲۹ آذر (چهارشنبه)از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۳۰
  ۲ دی (شنبه)از ساعت ۱۶ الی ۲۰
  ۴ دی (دوشنبه)از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰
  کسانی که دکتر ربابه رجبی را پیشنهاد میکنند:
  سرکار خانم دکتر الناز فتاح دیزجی کودکان و نوزادان ( اطفال ) سرکار خانم دکتر الناز فتاح دیزجی
  اینستاگرام دکتر ربابه رجبی

  این بخش و پرداخت آن ویژه پزشکان جهت تمدید صفحه پزشک می باشد و هیچ ارتباطی با دریافت نوبت ندارد.

  از رفتن به بخش تمدید صفحه مطمئن هستید ؟

  مطب فوق تخصصی قلب کودکان، اکو جنین ، اکوکاردیوگرافی از راه مری در کودکا

  خیابان قائم مقام - بعد از تقاطع خ مطهری- - خیابان صابری فومنی - پلاک 15 - طبقه چهارم - واحد 13

  0938936****
  021-8853****